Skocz do zawartości

Grudzień

Aktualności

Stanisław Bielik starostą konińskim w V kadencji samorządu powiatu

Wybrano władze powiatu konińskiego na lata 2014 – 2018. Funkcję starosty powierzono Stanisławowi Bielikowi, a przewodniczącego rady – Januszowi Stankiewiczowi.
 
Rada Powiatu Konińskiego ukonstytuowała się w miniony piątek, 28 listopada. Podczas sesji inaugurującej V kadencję samorządu powiatu nowo wybrani radni złożyli ślubowanie oraz w tajnych głosowaniach wybrali przewodniczącego rady, wiceprzewodniczących, starostę i wicestarostę powiatu oraz trzech nieetatowych członków zarządu .
 
Zgodnie z ceremoniałem, uroczystą sesję rozpoczęło wspólne odśpiewanie hymnu państwowego, a obrady otworzył radny najstarszy wiekiem. Już po raz drugi rola ta przypadła Tadeuszowi Jaroszewskiemu. Następnie radni powiatu, wybrani podczas wyborów samorządowych 16 listopada, otrzymali zaświadczenia o wyborze na radnego i kolejno złożyli ślubowanie.
 
Po przedstawieniu zasad tajnego głosowania i powołaniu komisji skrutacyjnej radni dokonali wyboru nowych władz. 
 
Przewodniczącym Rady Powiatu Konińskiego ponownie został Janusz Stankiewicz (SLD), który pokonał w głosowaniu tajnym swojego kontrkandydata Andrzeja Nowaka (TS) - stosunkiem głosów 17 do 8. W organizowaniu pracy organu stanowiącego wspierać go będą dwaj wiceprzewodniczący: Wiesław Bednarek z PSL oraz Andrzej Perkowski z Nowoczesnego Powiatu, którzy uzyskali takie samo poparcie radnych w ilości 22 głosów.
 
Punktem kulminacyjnym sesji był wybór starosty. Po raz trzeci w historii powiatu konińskiego funkcję tę powierzono Stanisławowi Bielikowi (PSL), który kierował już zarządem powiatu w latach 2006 – 2011, a wcześniej przez osiem lat piastował stanowisko wicestarosty konińskiego. O wyborze na starostę w obecnej kadencji zadecydowało poparcie 17 radnych. Na Waldemara Marciniaka (PIS), kontrkandydata Stanisława Bielika do objęcia tej funkcji – oddano w tajnym głosowaniu 8 głosów.
 
Zgodnie z rekomendacją nowego starosty, rada powiatu powierzyła stanowisko wicestarosty Władysławowi Kocajowi z PSL oraz uzupełniła skład zarządu powiatu wybierając na jego nieetatowych członków: Halinę Lenartowicz (PSL), Zenona Paszka (PSL) oraz Marka Górczaka (NP).
 
Najbliższe cztery lata w powiecie konińskim rządzić będzie 15-osobowa koalicja zawiązana w radzie powiatu przez 11 radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego, 2 radnych Sojuszu Lewicy Demokratycznej i 2 – reprezentujących komitet Nowoczesny Powiat.
Zarząd Powiatu Konińskiego
Zarząd Powiatu Konińskiego z Przewodniczącym Rady i Wiceprzewodniczącymi
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting