Skocz do zawartości

Czerwiec

Aktualności

Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 24 czerwca 2014 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w drugiej połowie 2014 roku zadań publicznych z zakresu: ochrony i promocji zdrowia oraz w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dz

Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 24 czerwca 2014 r. rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w drugiej połowie 2014 roku zadań publicznych z zakresu: ochrony i promocji zdrowia oraz w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogłoszony przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 15 maja 2014 r.
 
Na wsparcie realizacji zadań w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 15 maja 2014 r. przeznacza się dotację w łącznej kwocie 11.890,00 zł na zadania polegające na upowszechnianiu wiedzy na temat zachowania zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem zdrowia psychicznego, kształtowania zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia oraz promowanie postaw prozdrowotnych wśród mieszkańców powiatu we wszystkich grupach wiekowych poprzez podejmowanie działań na rzecz zmiany stylu życia mieszkańców, prowadzenia edukacji zdrowotnej, wspierania różnych form oświaty zdrowotnej, przeciwdziałania patologii społecznej oraz wspierania działań podejmowanych na rzecz promocji zdrowia psychicznego dla:
  • Stowarzyszenia Dzikie Bobry na zadanie „Powitanie lata – zdrowy spacer z nordic walking” kwotę 3.080,00 zł;
  • Konińskiego Klubu Amazonki na zadanie „Dbamy o siebie, wspieramy innych, edukujemy” kwotę 8.810,00 zł.
 
Ze względu na niską ocenę merytoryczną oferty nie przyznaje się dotacji dla Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin.
 
 
Na wsparcie realizacji zadań w dziedzinie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego będącego przedmiotem otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Zarząd Powiatu Konińskiego w dniu 15 maja 2014 r. przeznacza się dotację w łącznej kwocie 8.890,00 zł, w tym:
  • na zadanie polegające na ochronie dziedzictwa regionalnego i kultury ludowej dla:
Towarzystwa Społeczno – Gospodarczego „Dwa Mosty” na zadanie pn. „Nasza mała ojczyzna – cykl warsztatów poświęconych tradycjom i zwyczajom dożynkowym” kwotę 4.000,00 zł;
  • na zadanie polegające na realizacji projektów dotyczących obchodów rocznic związanych z historią Polski dla: Ochotniczej Straży Pożarnej w Rychwale na zadanie pn. „Bronią języka – sztandar i pieśń, w 100-letniej drodze niepodległości” kwotę 4.890,00 zł.
 
Z powodu niespełnienia przez oferentów wymogów formalnych odrzuca się oferty następujących podmiotów:
  • Klubu Sportowego TEAM Stare Miasto na zadanie pn. „10 lat Polski w Unii Europejskiej – II Międzynarodowe Rozgrywki w Piłce Siatkowej dla Młodzieży i Osób Dorosłych Organizowane w Starym Mieście w 2014 r.”;
  • Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Konin na zadanie pn. „Odkrywaj w sobie artystę” – edukacja artystyczna dzieci i młodzieży z terenu powiatu konińskiego;
  • Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich na Rzecz Promocji i Rozwoju Gminy Ślesin na zadanie pn. „XIII edycja Święta pyrczoka”;
  • Stowarzyszenia na rzecz rozwoju Gminy Kramsk na zadanie pn. „Zajęcia rzeźbiarskie dla dzieci i młodzieży”.
 
Ze względu na niską ocenę merytoryczną ofert nie przyznaje się dotacji następującym podmiotom:
  • Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Złotkowy na zadanie pn. „Warsztaty tańców wielkopolskich”;
  • Towarzystwu Przyjaciół Dzieci Oddział Gminny w Rzgowie na zadanie pn. „Pokażmy Dzieciom Świat”.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting