Skocz do zawartości

Aktualności 2013

Aktualności

Rada Seniorów Powiatu Konińskiego zainaugurowała swoją działalność

Rada Seniorów Powiatu Konińskiego, powołana zgodnie z założeniami projektu „Energia pokoleń instrumentem aktywnej integracji seniorów”, swą działalność rozpoczęła 30 stycznia 2013 r. Akty powołania 16 przedstawicielom wręczyła Starosta Koniński – Małgorzata Waszak.
 
Podczas spotkania inauguracyjnego, które odbyło się w Sali herbowej delegatury urzędu wojewódzkiego Starosta Koniński – Małgorzata Waszak wręczyła akty powołania 14 przedstawicielom gmin powiatu konińskiego oraz 2 przedstawicielom Rady Powiatu Konińskiego. Starosta desygnowała również swojego przedstawiciela do kontaktów i współpracy z Radą. Został nim Kazimierz Filipczak – emerytowany pracownik konińskiego Starostwa.
 
Seniorzy w tajnych wyborach wybrali prezydium Rady. Przewodniczącą została – Halina Rogowska z gminy Kramsk, Wiceprzewodniczącym – Ryszard Gajewski ze Ślesina, a sekretarzem - Teresa Mazurek z gminy Wierzbinek. Wyłoniono również czterech animatorów w poszczególnych sekcjach. Na czele sekcji turystyczno–rekreacyjnej stanęła Teresa Mazurek, informatyczną poprowadzi Ryszard Gajewski, ekonomii Zdzisława Pawlak, natomiast dziedzictwem kulturowym i kuchnią regionalną zajmie się Zofia Łebkowska. Wszyscy członkowie Rady pełnią swoje funkcje społecznie.
 
Do zadań Rady należy w szczególności inicjowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji społecznej seniorów oraz do pełnego zaspokojenia potrzeb tej grupy społecznej. Rada będzie współpracowała z organizacjami i instytucjami, które zajmują się problemami osób starszych. Seniorzy będą podejmować działania zmierzające do wykorzystania potencjału i czasu ludzi starszych na rzecz inicjatyw środowiskowych. Rada została powołana na czas nie określony, natomiast kadencja składu osobowego będzie trwała 4 lata.
 
Projekt „Energia pokoleń instrumentem aktywnej integracji seniorów” realizuje Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie.
Rada Seniorów
Rada Seniorów
Rada Seniorów
Rada Seniorów
Rada Seniorów
Rada Seniorów
Rada Seniorów
Rada Seniorów
Rada Seniorów
Rada Seniorów
Rada Seniorów
Rada Seniorów
Rada Seniorów
Rada Seniorów
Rada Seniorów
Rada Seniorów
Rada Seniorów
Rada Seniorów
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting