Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności

Z XXXI sesji Rady Powiatu Konińskiego

Radni Powiatu Konińskiego zobowiązali Zarząd Powiatu do podjęcia działań w związku z planowanymi zwolnieniami grupowymi w PAK KWB „Konin” S.A. Uchwałę w tej sprawie podjęli jednogłośnie na sesji nadzwyczajnej, która odbyła się wczoraj w starostwie.
 
Posiedzenie w trybie nadzwyczajnym zwołane zostało 1 sierpnia na wniosek klubu radnych PSL. Poza liczną grupą przedstawicieli organizacji związkowych z kopalni, w obradach uczestniczyli posłowie na Sejm RP: Tadeusz Tomaszewski, Tomasz Nowak, Jacek Kwiatkowski i reprezentujący Witolda Czarneckiego - Alfred Budner, a także Kazimierz Pałasz - wiceprzewodniczący sejmiku województwa wielkopolskiego, Wiesław Steinke - przewodniczący Rady Miasta, Marek Waszkowiak - z-ca prezydenta Konina oraz Tadeusz Jankowski - wójt gminy Krzymów. Z zaproszenia do udziału w posiedzeniu nie skorzystały natomiast władze spółki ZE PAK i PAK KWB Konin.
 
Ponad trzygodzinną dyskusję poprzedziły wystąpienia przedstawicieli związków zawodowych. Zwracając uwagę na dramatyczną sytuację 274 osób, które w wyniku zmian restrukturyzacyjnych utracą pracę, związkowcy zaapelowali do samorządowców o podjęcie interwencji w sprawie zmiany decyzji Zarządu PAK KWB Konin dotyczącej planowanych zwolnień grupowych. Zwrócili się także z prośbą o objęcie programem wsparcia zwolnionych pracowników oraz o powołanie zespołu kryzysowego, który monitorować będzie sytuację
w kopalni. Sformułowali także swoje oczekiwania wobec parlamentarzystów i radnych sejmiku województwa wnosząc o wykazanie większego zainteresowania problemami sektora paliwowo - energetycznego w regionie i podjęcia działań na rzecz rozwoju przemysłu energetycznego w oparciu o węgiel brunatny.
 
Postulaty związkowców spotkały się z akceptacją wszystkich zabierających głos w dyskusji parlamentarzystów i samorządowców. Z sesyjnej mównicy padły zapewnienia o solidaryzowaniu się ze związkowcami w obronie miejsc pracy, ale też i wątpliwości co do osiągnięcia w tej sprawie kompromisu z uwagi na uwarunkowania ekonomiczne spółki.
 
„Od ponad 50 lat powiat koniński postrzegany jest przez pryzmat kopalni i elektrowni i chcemy by nadal był tak kojarzony - mówiła Małgorzata Waszak starosta koniński - Trudna sytuacja PAK KWB jest mi znana nie od dziś. Temat planów związanych z restrukturyzacją zakładu był wielokrotnie poruszany przeze mnie na spotkaniach z przedstawicielami zarządu spółki. W rozmowach zawsze starałam się podkreślać skutki społeczne takich decyzji. Zwolnienia grupowe, choć bezpośrednio dotyczą dotkniętych nimi pracowników i ich rodzin, stanowią ważny problem nas wszystkich, całego regionu. Za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy jesteśmy przygotowani na objęcie programem wsparcia osób, które w wyniku restrukturyzacji zatrudnienia w kopalni utracą swoje miejsca pracy. Ale to tylko jedno z proponowanych rozwiązań. Stwarzając warunki do rozwoju gospodarczego, m.in. poprzez realizację takich projektów jak Aglomeracja Konińska”, samorząd powiatu ma wpływ na kształtowanie się lokalnego rynku pracy - zapewniła starosta.
 
Małgorzata Waszak poinformowała też uczestników posiedzenia o kolejnym etapie rozmów na temat przebiegu i zakresu przygotowywanych zwolnień w kopalni  oraz dalszych planów inwestycyjnych firmy. Na spotkanie z  władzami samorządów miasta i powiatu oraz posłem Tomaszem Nowakiem (które zaplanowane zostało na 6 sierpnia) zaproszeni zostali Zygmunt Solorz przewodniczący rady nadzorczej ZE PAK, Katarzyna Muszkat prezes zarządu ZE PAK i Zbigniew Bryja prezes zarządu PAK KWB Konin.
 
Dyskusję zakończyła informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie o zakresie i formach wsparcia dla osób zwolnionych. Dyrektor Wiesława Matusiak przedstawiła ofertę pomocy obejmującą zarówno doradztwo zawodowe, wsparcie prawnicze i psychologiczne, jak i propozycje szkoleń, kursów, czy udzielenie bezzwrotnych środków na uruchomienie własnej działalności gospodarczej. Konkretne działania będą mogły zostać podjęte dopiero po zapoznaniu się z regulaminem zwolnień oraz oczekiwaniami zwalnianych pracowników.
 
Kulminacyjnym punktem wczorajszych obrad było podjęcie przez Radę Powiatu Konińskiego uchwały, w której przyjęła następujące stanowisko:
 
„Kopalnia Węgla Brunatnego Konin to dla powiatu konińskiego gospodarcze „serce” regionu, które daje zatrudnienie wielu jego mieszkańcom i ich rodzinom. Samorząd powiatu konińskiego wyraża swoje zaniepokojenie planowanymi przez Zarząd PAK KWB „Konin” S.A. zwolnieniami grupowymi w kopalni, gdyż wiąże się to z utratą zatrudnienia dla blisko trzystu naszych mieszkańców. Sukces tego regionu zawsze kojarzony był z funkcjonowaniem przemysłu paliwowo energetycznego.
Rada Powiatu Konińskiego, mając świadomość, że planowane zwolnienia grupowe w PAK KWB „Konin” S.A. spowodują stratę dla naszego regionu w wymiarze społecznym i ekonomicznym, wyraża swój niepokój i zwraca się do Zarządu PAK KWB „Konin” S.A. o dotrzymanie wcześniejszych deklaracji.
Dostrzegając trudną sytuację na rynku pracy w  powiecie konińskim, Rada Powiatu żywi nadzieję, że Zarząd PAK KWB „Konin” S.A. znajdzie inne, lepsze rozwiązanie problemu poprawy sytuacji finansowej firmy niż zwolnienia grupowe i apeluje o zmniejszenie ich skali. Jednocześnie zobowiązuje Zarząd Powiatu Konińskiego do podjęcia działań celem przygotowania programu wsparcia dla osób, które w wyniku zmian restrukturyzacyjnych utracą pracę oraz do powołania zespołu kryzysowego z udziałem m.in. przedstawicieli klubów radnych Rady Powiatu Konińskiego, przedstawicieli wszystkich organizacji związkowych PAK KWB „Konin” S.A. oraz reprezentanta Konwentu Wójtów i Burmistrzów Powiatu Konińskiego.”
Z XXXI sesji Rady Powiatu Konińskiego
Rada Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting