Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności

Pomoc dla rolników

Rada Ministrów przyjęła 6 sierpnia 2013 r. uchwałę w sprawie ustanowienia pomocy dla producentów rolnych, którzy ponieśli szkody w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnej produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem powodzi, huraganu, gradu lub deszczu.
 
Przyjęty program zakłada udzielenie dodatkowej pomocy finansowej w wysokości 100 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych i 10 zł na 1 m2 powierzchni upraw w szklarniach lub tunelach foliowych, na której wystąpiły szkody kwalifikujące uprawę do likwidacji.
 
Rolnicy będą mogli także skorzystać z udzielanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat do oprocentowania kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach, w których powstały szkody, w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych.
 
Rolnicy mogą także ubiegać się o odroczenie terminu płatności składek KRUS, umorzenie w całości lub części bieżących składek, rozłożenie na raty i odroczenie płatności oraz umorzenie rat czynszu dzierżawnego. Wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast mogą również stosować ulgi w podatku rolnym za 2013 rok, w związku ze szkodami wywołanym przez powódź, huragan, grad i nawałnice.
 
Procedurę uruchomienia pomocy rozpoczyna działalność powołanej przez wojewodę komisji klęskowej odpowiadającej za przygotowanie protokołu potwierdzającego straty. Oszacowane szkody przekazywane są w formie raportu do urzędu wojewódzkiego. Komisja dokonuje szacunków w terminie 2 miesięcy od dnia stwierdzenia skutków klęski.
 
Obecnie, do wojewody wielkopolskiego zostały przekazane informacje z 56 jednostek samorządów gminnych o wystąpieniu niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. W 30 gminach starty spowodował grad, huragan i deszcz nawalny, a na terenie 26 gmin wystąpiła powódź.
 
Straty dotyczące powstałych szkód w uprawach rolnych oraz w środkach trwałych są obecnie szacowane przez zespoły komisji. Pięć gmin (tj. Kobyla Góra, Kostrzyn, Krzywiń, Nowe Skalmierzyce oraz Ostrzeszów) zakończyło już szacowanie strat, przesyłając zestawienie zbiorcze. Poszkodowane zostały 422 gospodarstwa a łączna powierzchnia dotknięta klęską wynosi 4.776,49 ha. Łączne straty w tych gminach oszacowano na kwotę 12.094.067,09 zł w tym straty w środkach trwałych – 559.457,73 zł.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting