Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności

Bezpłatna rehabilitacja dla rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje o możliwości skorzystania z bezpłatnej rehabilitacji leczniczej dostępnej dla rolników uprawnionych do świadczeń Kasy. Ma ona formę 21-dniowych turnusów prowadzonych we własnych Centrach lub Ośrodkach Rehabilitacji Rolników KRUS oraz zakładach rehabilitacji leczniczej, z którymi Kasa współpracuje.
 
Głównym celem rehabilitacji prowadzonej przez KRUS jest zapobieganie niepełnosprawności lub ograniczenie jej do poziomu, umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy w gospodarstwie już utraciły – jej przywrócenie.
 
Podstawę do skierowania  na rehabilitację leczniczą stanowi prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy Kasy  lub  komisji  lekarskiej Kasy, wydane  w postępowaniu orzeczniczym  dla ustalenia prawa do świadczenia z ubezpieczenia społecznego  rolników oraz zawierające  wskazania  do  rehabilitacji  leczniczej. O skierowanie na rehabilitację leczniczą można ubiegać się także na podstawie wniosku, sporządzonego przez lekarza prowadzącego leczenie.
 
Bezpłatna rehabilitacja przysługuje osobom zagrożonym całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym albo uznanym okresowo za całkowicie niezdolne do pracy w gospodarstwie rolnym – które rokują odzyskanie zdolności do pracy w gospodarstwie w wyniku leczenia i rehabilitacji.
 
Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą zamieszczony jest na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl

Osobom skierowanym na rehabilitacje leczniczą przysługuje także prawo do zwrotu kosztów przejazdu  w wysokości odpowiadającej cenie biletu najtańszego, dostępnego środka transportu zbiorowego.
                                                               
O szczegóły należy pytać w najbliższej jednostce organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.
                                                               
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting