Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

Z XXXIV sesji Rady Powiatu Konińskiego

Powiatowi radni spotkali się w starostwie na XXXIV sesji.
 
Posiedzenie rozpoczęło się minutą ciszy dla uczczenia pamięci Tadeusza Mazowieckiego – pierwszego niekomunistycznego premiera po II wojnie światowej, który zmarł 28 października w Warszawie.
 
XXXIV sesja poświęcona była sprawom bieżącym.
 
Rada przyjęła autopoprawki zgłoszone przez Zarząd Powiatu i dokonała zmian w budżecie na rok bieżący. Konsekwencją wcześniejszego głosowania było podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 – 2023.
Radni zadecydowali też o powierzeniu Gminie Wilczyn realizacji zadań powiatu polegających na budowie chodników przy ulicy Cegielińskiej w Wilczynie i w miejscowości Kopydłówek oraz przekazali samorządowi gminy 20.000,00 zł na pokrycie kosztów opracowania dokumentacji technicznych obydwu inwestycji.
 
Obrady przyniosły także rozstrzygnięcia w sprawie: zmian w uchwale dotyczącej określenia zadań powiatu i wysokości środków PFRON przeznaczonych na ich realizację oraz ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały rady w sprawie ustalania regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach powiatu.
 
Radni opowiedzieli się również za przyjęciem wszystkich przedstawionych na posiedzeniu informacji. W części poświęconej pytaniom i interpelacjom, wyrazili natomiast zaniepokojenie odmową Marszałka Województwa w sprawie ujęcia Aglomeracji Konińskiej w projekcie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
 
Starosta zapewniła radnych, że zarówno powiat, jak i gminy będą aplikowały o środki na realizację swoich kluczowych inwestycji w ramach innych osi programu. Małgorzata Waszak poinformowała też, że będzie apelowała o zmianę decyzji w sprawie Aglomeracji Konińskiej podczas spotkania z marszałkiem, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek.
 
Starosta udzieliła odpowiedzi na pozostałe pytania radnych, w większości dotyczące możliwości wykonania przez powiat napraw i remontów służących poprawie bezpieczeństwa na kilku odcinkach powiatowych dróg.
Z XXXIV sesji Rady Powiatu Konińskiego
Wystąpienie Radzisława Kozłowskiego - Skarbnika Powiatu
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting