Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

III posiedzenie Rady Seniorów Powiatu Konińskiego

Rada Seniorów Powiatu Konińskiego obradowała po raz trzeci. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu aktywności seniorów w projekcie „Energia pokoleń…” oraz zapowiedzi przyszłorocznych planów Rady.
 
Dziesięciomiesięczna aktywność Rady koncentrowała się na określaniu potrzeb i problemów seniorów powiatu konińskiego oraz przedstawianiu propozycji i wniosków służących poprawie jakości ich życia. Ważnym rozdziałem tej działalności było wspieranie przedsięwzięć projektu „Energia pokoleń – instrumentem aktywnej integracji seniorów” realizowanego przez Stowarzyszenie Profilaktyki Edukacji Promocji Zdrowia i Rehabilitacji oraz konińskie Starostwo.
 
O wpływie projektu na aktywizację i integrację środowiska seniorów z powiatu opowiedziała na spotkaniu prezes stowarzyszenia Anna Lewandowska. Z cyklu przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym, kulturalnym i rekreacyjnym skorzystało ponad 1500 mieszkańców powyżej 60 roku życia. Uczestnicy projektu wykazali szczególną potrzebę realizowania swoich zainteresowań i pasji, a także poszerzania wiedzy oraz umiejętności. Z największym zainteresowaniem spotkała się oferta kulturalna oraz zajęcia sportowe i rekreacyjne. Seniorzy chętnie korzystali z poradnictwa i doradztwa indywidualnego w zakresie prawa, ekonomii i psychologii, a 135 osób ukończyło kurs komputerowy. Projekt zapoczątkował też obchody Powiatowego Dnia Seniora, które weszły na stałe do kalendarza powiatowych uroczystości.
 
Obrady przyniosły również dyskusję na tematy bieżące. „Radni pochylili się nad problemem stworzenia osobom starszym łatwiejszego dostępu do tanich leków w aptekach – poinformowała Andżelika Karczewska z wydziału edukacji i spraw społecznych konińskiego starostwa – w związku z tym, że nie udało się wypracować wspólnego stanowiska w tej sprawie, radni postanowili włączyć ten temat do porządku najbliższego posiedzenia”.
 
Radni seniorzy odnieśli się także do projektu planu pracy Rady na przyszły rok. Do przedstawionego przez Zarząd dokumentu wniesiono kilka zmian. Uzupełniony o uwagi radnych projekt stanie się przedmiotem kolejnych obrad.
 
Z okazji przypadających na 1 października obchodów Międzynarodowego Dnia Osób Starszych, starosta Małgorzata Waszak przygotowała dla członków rady drobne upominki. Radni seniorzy odebrali też gratulacje i życzenia od wicestarosty Andrzeja Nowaka oraz naczelników współpracujących wydziałów: Małgorzaty Hopen i Witolda Nowaka.
Rada Seniorów
Rada Seniorów
Rada Seniorów
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting