Skocz do zawartości

Luty

Aktualności

Z Konwentu Starostów

Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego obradował w Poznaniu w dniach 4-5 lutego 2013 r. W cyklicznych spotkaniach starostów województwa wielkopolskiego i tym razem powiat koniński reprezentowała Małgorzata Waszak – Starosta Koniński.
 
Podczas pierwszych w 2013 roku obrad Starostwie zapoznali się z informacjami na temat kontraktacji usług Ratownictwa Medycznego na lata 2013 – 2018 oraz środków finansowych przeznaczonych na finansowanie DPS-ów i zadań z zakresu polityki społecznej. Informacje na wymienione tematy przedstawił Piotr Florek – Wojewoda Wielkopolski.
 
Założenia dotyczące stworzenia przez samorząd wojewódzki i powiaty wielkopolskie wspólnego systemu informacji przestrzennej przedstawił wielkopolskim starostom Andrzej Krygier – Przewodniczący Zarządu Wielkopolskiego Zrzeszenia Geodetów Powiatowych.
 
W kręgu zainteresowania Starostów znalazły się również kwestie dotyczące działań Związku Powiatów Polskich oraz bieżące sprawy konwentu ze szczególnym uwzględnieniem informacji nt. aktualnej sytuacji w systemie sądownictwa oraz założeń prezydenckiego projektu ustawy o współdziałaniu w samorządzie terytorialnym na rzecz rozwoju lokalnego i regionalnego oraz o zmianie niektórych ustaw.
 
Ponadto Starostowie zapoznali się z informacją nt. budżetu oraz działalności samorządu Województwa Wielkopolskiego w 2013 roku, przedstawioną przez Marka Woźniaka – Marszałka Województwa. W tym bloku zagadnień nieco miejsca poświęcono powołaniu Stałej Ogólnopolskiej Konferencji Współpracy Międzynarodowej Samorządów. Organizacja Stałej Konferencji jest rezultatem projektu przygotowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w konkursie Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP „Wsparcie obywatelskiego i samorządowego wymiaru polskiej polityki zagranicznej” w ramach instrumentu „Małych projektów wspólnych MSZ i samorządu”. Konferencja jest platformą dialogu i wymiany dobrych praktyk, wzmacniających obywatelski i samorządowy wymiar polskiej polityki zagranicznej, a także stanowi instrument wymiany idei oraz najlepszych rozwiązań praktycznych, dotyczących współpracy międzynarodowej na szczeblu regionalnym i lokalnym, łącząc w działaniu przedstawicieli samorządów oraz administracji rządowej.
 
Ważną częścią poznańskiego konwentu były sprawy dotyczące drogownictwa. Starostwie zapoznali się z prezentacją na temat „Trwałych nawierzchni betonowych na drogach lokalnych” oraz z informacją dotyczącą działań w zakresie bieżącego utrzymania, inwestycji oraz remontów w 2013 roku na drogach wojewódzkich, a także zrealizowanych inwestycjach i planowanych w roku bieżącym działaniach na drogach krajowych.
 
Konwent zakończyła informacja nt. konkursów w zakresie usług ratownictwa medycznego na lata 2013-2018, przedstawiona przez Barbarę Szeflińską – Dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Koninie.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting