Skocz do zawartości

Luty

Aktualności

Wręczenie Stypendiów Starosty Konińskiego

Zarząd Powiatu przyznał stypendia Starosty Konińskiego. Ze wsparcia dla uzdolnionej młodzieży skorzysta w tym roku 39 uczniów szkół prowadzonych przez powiat koniński.
 
Uroczystość wręczenia listów gratulacyjnych potwierdzających decyzję o ich przyznaniu odbyła się 1 lutego 2013 r., o godz. 13.00 w siedzibie urzędu w sali 252.
 
W tym roku finansowe wsparcie trafiło do 39 młodych mieszkańców powiatu konińskiego. Do grona stypendystów dołączyła młodzież z: Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych – 21 osób, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie – 8 osób, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie – 7 osób oraz ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale – 3 osoby. Już po raz jedenasty najlepsi uczniowie odebrali stypendia z rąk Starosty Konińskiego – Małgorzaty Waszak oraz Wicestarosty Konińskiego – Andrzeja Nowaka.
 
Stypendia Starosty Konińskiego przyznane zostały według kryteriów „Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół powiatu konińskiego” uchwalonego przez Radę Powiatu 16 lutego 2012 roku. Warunkiem koniecznym uzyskania gratyfikacji finansowej były wyróżniające się wyniki w nauce, czyli osiągnięcie w poprzednim roku szkolnym średniej ocen na poziomie co najmniej 4,75.
 
W myśl uchwały Rady Powiatu w sprawie zasad przyznawania stypendium dla studentów, o pomoc finansową mogli również ubiegać się studenci uczący się w trybie dziennym, którzy pozostają w trudnej sytuacji materialnej. W tym roku o wsparcie powiatu wnioskował jeden student. Decyzją Zarządu, wniosek został odrzucony ponieważ nie spełniał kryterium dochodowego.
 
Na tegoroczną pomoc stypendialną przeznaczono 58 tysięcy złotych. Środki w wysokości 200 zł miesięcznie wypłacane będą stypendystom przez cały rok z wyłączeniem okresu wakacyjnego, a w przypadku uczniów klas programowo najwyższych – przez sześć miesięcy.
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Stypendia Starosty Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting