Skocz do zawartości

Luty

Aktualności

Podsumowano pierwszy etap realizacji projektu ,"Energia pokoleń – instrumentem aktywnej integracji seniorów"

Ponad 500 mieszkańców z powiatu konińskiego skorzystało już z projektu ,„Energia pokoleń – instrumentem aktywnej integracji seniorów”.
 
Realizowany od października ubiegłego roku projekt jest próbą zmiany sytuacji społecznej seniorów z powiatu konińskiego poprzez stworzenie im warunków i możliwości dostępu do różnorodnych usług.
 
Jedną z pierwszych inicjatyw tego przedsięwzięcia było zorganizowanie ośrodków informacyjno-edukacyjnych dla osób starszych w Koninie, Rychwale, Ślesinie i Sompolnie. Prowadzone przez nie zajęcia grupowe o charakterze edukacyjnym oraz poradnictwo i doradztwo indywidualne obejmują tematykę prawniczą, ekonomiczną, medyczną oraz psychologiczną. Z pomocy specjalistów skorzystało wiele starszych osób. Usługi te w dalszym ciągu cieszą się dużym zainteresowaniem. Edukacja seniorów realizowana jest również poprzez szkolenia i kursy. W zorganizowanych dotąd trzech warsztatach komputerowych wzięło udział czterdzieści pięć osób.
 
Seniorzy chętnie uczestniczą w oferowanych im rozrywkach, zarówno kulturalnych, jak i sportowo - rekreacyjnych. Na półmetku realizacji projektu, ponad 230 osób skorzystało z biletów do teatru, a 500 - z wycieczki „Szlakiem Bursztynowym” oraz do Zamku w Gołuchowie. Pięciuset osobowa grupa wzięła także udział w zajęciach na basenie i kręgielni.
 
Kolejnym ważnym elementem realizacji projektu było podjęcie działalności w ramach wolontariatu międzypokoleniowego – mówi Andżelika Karczewska z wydziału edukacji i spraw społecznych w konińskim Starostwie - W tym celu zawarto 20 umów z młodymi wolontariuszami, którzy razem z seniorami - animatorami działań obywatelskich, będą podejmowali inicjatywy na rzecz rozwoju aktywności lokalnych społeczności. Jednym z pierwszych wspólnych przedsięwzięć tego typu było zorganizowanie międzypokoleniowych warsztatów z dziedzictwa kulturowego i kuchni regionalnej oraz rzemiosła artystycznego i wyrobów plastycznych – dodaje pracownik urzędu.
 
Następną inicjatywą realizowaną w ramach wolontariatu międzypokoleniowego będą prowadzone przez seniorów zajęcia pozalekcyjne służące rozwijaniu wśród młodych ludzi zainteresowań i pasji w takich dziedzinach jak: filatelistyka, numizmatyka, fotografia, pszczelarstwo, hodowla gołębi, czy wędkowanie. W celu budowania solidarności międzypokoleniowej seniorzy zamierzają zaangażować się w spotkania z młodzieżą poświęcone tożsamości narodowej, kultywowaniu tradycji i obrzędów oraz celebrowaniu dziedzictwa narodowego.
 
Projekt „Energia pokoleń – instrumentem aktywnej integracji seniorów” realizowany jest przez Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie w partnerstwie ze Starostwem Powiatowym w Koninie. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w wysokości 152.800,00 zł. z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Od strony merytorycznej wspiera je, powołana w styczniu bieżącego roku, Rada Seniorów Powiatu Konińskiego.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting