Skocz do zawartości

Luty

Aktualności

I Koniński Kongres Kobiet

I Koniński Kongres Kobiet zorganizowany został z inicjatywy kobiet reprezentujących nowoczesny sposób myślenia, aktywnych zawodowo i społecznie, zwracających uwagę na sprawy równego traktowania oraz łamania zakorzenionych i wciąż funkcjonujących w społeczeństwie stereotypów, odbył się 23 lutego 2013 r. w konińskim Domu Kultury OSKARD.

W kongresie uczestniczyło wiele aktywnych i niezależnych kobiet z Konina i powiatu konińskiego. Nie zabrakło również panów zainteresowanych tematyką kongresową.

Sobotnia dyskusja toczyła się w trzech panelach „Skąd przychodzimy, dokąd zmierzamy – postulaty Kongresu Kobiet”, „Aktywność. Przedsiębiorczość. Niezależność” oraz „Stereotypy i ich wylęgarnia: szkoła, kultura masowa, media, reklama, władza”. Wzięły w nich udział przedstawicielki stowarzyszeń, kobiety biznesu oraz kobiety działające w polityce. Do Konina przyjechały tego dnia między innymi Agnieszka Kozłowska-Rajewicz – Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania, która objęła patronatem koniński kongres, Wanda Nowicka – Wicemarszałek Sejmu, Kazimiera Szczuka – dziennikarka czy profesor Monika Płatek – prawniczka. W dyskusji nie zabrakło również głosów kobiet z Konina i Powiatu Konińskiego. Elżbieta Streker-Dembińska, Małgorzata Waszak, Ewa Jędrzejczak, Miłka Stępień, Alina Pulcer czy Marianna Dobrowolska wyraziły swoje opinie w ważnych kwestiach dotyczących życia społecznego i zawodowego kobiet, niezależności czy uwikłania w stereotypy.
Efektem konińskiego spotkania kobiet są następujące postulaty:
  1. Podejmowania działań mających na celu łamanie stereotypów płci oraz kreowanie akceptacji dla aktywności zawodowej, społecznej i politycznej kobiet.
  2. Tworzenia warunków ułatwiających kobietom podejmowanie pracy i realizację ambicji zawodowych.
  3. Zapewnienia dostępności do świadczeń medycznych i profilaktyki zdrowotnej.
  4. Udzielanie szczególnego wsparcia dla inicjatyw organizacji pozarządowych:
    a) wspierających niepełnosprawnych i rodziny opiekujące się nimi,
    b) poprawiających jakość życia seniorek i seniorów,
    c) zapewniających opiekę i wsparcie kobietom i ich rodzinom, dotkniętych przemocą.
Kongres zakończył pokaz mody podopiecznych fundacji Otwarcie oraz pokaz filmu „Siła kobiet”.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting