Skocz do zawartości

Luty

600-lecie Rychwała

Uroczystości związane z obchodami 600-lecia miasta Rychwała zainaugurowano 23 lutego 2013 r. w sali rychwałskiej Ochotniczej Straży Pożarnej. Termin obchodów zgodnie z zasadami i metodami naukowymi ustalono na podstawie najstarszej wzmianki dotyczącej miasta, gdyż dokument potwierdzający jego lokację nie zachował się.
 
Rychwał w źródłach historycznych pojawił się już w ostatniej kwarcie XIV stulecia. Wówczas nie był nazywany miastem. Na podstawie innych wiadomości przyjęto, że początki miasta związane są z postacią wybitnego przedstawiciela rodu Zarembów – Marcinem ze Sławska, zmarłym w połowie XV w., uczestnikiem bitwy pod Grunwaldem. To zapewne jemu król Władysław Jagiełło za zasługi w służbie monarchii i państwu nadał przywilej lokacyjny i prawo założenia miasta na gruntach osady rustikalnej.
 
W ciągu półwiecza miasto stało się jednym z ośrodków municypalnych Wielkopolski zaliczanym dla miast średnich. Znalazło zatem swoje miejsce na ważnym szlaku handlowym zwanym Wielką Drogą, łączącym wybrzeże Morza Bałtyckiego z południem Europy. Było jednym z ośrodków handlu i rzemiosła na odcinku Kalisz – Kruszwica i musiało znaleźć sobie miejsce by stać się centrum rynku lokalnego, podobnie jak Stawiszyn, Kazimierz Biskupi, Ślesin, Skulsk. Rola Rychwała sprowadzała się nie tylko do funkcji centrum gospodarczego dóbr ziemskich, które wokół tej osady zaczął koncentrować Marcin ze Sławska. Rychwał stal się węzłem handlowym, gdzie szlak kalisko-kruszwicki rozdzielał się na lokalne drogi wiodące do Pyzdr, Jarocina oraz poprzez Tuliszków do Turku i Uniejowa.

Brak źródeł nie pozwala dokładniej określić roli jaką to miasto odgrywało w życiu gospodarczym klasztoru cysterskiego w Lądzie nad Wartą, który w tej okolicy posiadał niewielki klucz dóbr ziemskich (Święcia wraz z kamieniołomem, Czyżewo, Wielołęka - oddalone od miast tego opactwa czyli: Lądu, Lądku i Zagórowa). Miasto znalazło się w strefie wpływów Konina (stolica powiatu) i Kalisza (stolica województwa). Dzięki dobrze funkcjonującym organom władzy municypalnej (rada miasta wraz z burmistrzem, ława wraz z wójtem, parafia wraz plebanem) przez stulecia zachowywało swoją funkcję niewielkiego miasta subregionu.
 
Wystąpienie Stefana Dziamary – Burmistrza Rychwała, oraz prof. Andrzeja Legockiego – wybitnego biochemika, prezesa Polskiej Akademii Nauk w latach 2003 - 2006, urodzonego w Żurawińcu – Zosinkach nieopodal Rychwałą, przypomniały zebranym czym Mała Ojczyzna jest w życiu każdego człowieka i jakie oczekiwania społeczności lokalnej musi realizować samorząd i jaki etos musi towarzyszyć człowiekowi.
Stefan Dziamara – Burmistrza Miasta i Gminy Rychwał
prof. Andrzej Legocki – wybitny biochemik, prezes Polskiej Akademii Nauk w latach 2003 – 2006, urodz
600-lecie Rychwała
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting