Skocz do zawartości

Listopad

Aktualności

Z XXXV sesji Rady Powiatu Konińskiego

Sprawy drogowe i budżetowe zdominowały XXXV sesję Rady Powiatu Konińskiego .
Porządek obrad liczył 15 punków. W części sprawozdawczej posiedzenia Rada przyjęła sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w okresie międzysesyjnym oraz wysłuchała prezentacji poświęconej poszczególnym etapom realizacji projektu „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego”.
 
Radni zapoznali się także z informacjami o zaawansowaniu prac w drogownictwie oraz przygotowaniu służb powiatu do zimowego utrzymania dróg w sezonie 2013/2014.
Według informacji podsumowującej prace prowadzone na drogach powiatu, w tym roku zakończonych zostało 16 inwestycji i zadań o charakterze remontów kapitalnych na kwotę blisko 9,3 mln złotych. Finalizowane są także prace na drodze nr 3221P Brzeźno – Smólnik (przebudowa 2,4 kilometrowego odcinka za ponad 2,2 mln zł ) oraz na ulicy Poniatowskiego w Golinie (0,3 km za blisko 445 tys. zł). Realizacja pozostałych przedsięwzięć związanych z utrzymaniem i poprawą przejezdności dróg pochłonęła prawie 2,9 mln zł, z czego ponad 1,2 mln stanowiły koszty zimowego utrzymania dróg.  
Radni zapoznali się także z działaniami służb podjętymi w celu przygotowania się do sezonu zimowego 2013/2014. Usuwaniem skutków zimy na drogach zajmować się będzie dziewięć firm wyłonionych w przetargach, a koszt jednokrotnego odśnieżania i posypywania wyznaczonych odcinków wyniesie ponad 29,8 tys. zł. Odśnieżaniem objętych zostanie blisko 547 km dróg powiatowych. Podczas intensywnych opadów odśnieżany będzie jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek, a nawierzchnia jezdni posypywana będzie w miejscach niebezpiecznych, tj. na skrzyżowaniach, wzniesieniach i przystankach autobusowych. Podczas „akcji zimowej” na drogach powiatu  pracować będzie 14 piaskarek, 17 pługów, 4 równiarki, 16 ładowarko - spycharek i 5 rozsypywarek.
 
Kolejne zagadnienia będące przedmiotem obrad wymagały rozstrzygnięcia w drodze uchwały. Radni zadecydowali w ten sposób o przyjęciu powiatowego programu współpracy powiatu z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok oraz zmianach w planie tegorocznych wydatków PFRON.
Rada dokonała również zmian w budżecie powiatu konińskiego oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej. Podjęła też uchwałę w sprawie powierzenia Gminie Kramsk zadania z zakresu właściwości powiatu (polegającego na budowie chodnika przy ulicy Kościelnej w Kramsku na drodze powiatowej nr 3214P) oraz przekazała na jego realizację  20.000,00 zł.
Z XXXV sesji Rady Powiatu Konińskiego
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting