Skocz do zawartości

Listopad

Aktualności

Z briefingu prasowego Starosty Konińskiego

Szanse subregionu konińskiego na pieniądze z WRPO w perspektywie finansowej na lata 2014 – 2020 były tematem spotkania starosty Małgorzaty Waszak z przedstawicielami lokalnych mediów. 
Podczas bfierfingu prasowego, który odbył się 8 listopada w urzędzie, starosta koniński poinformowała dziennikarzy o wyniku ostatnich rozmów prowadzonych w tej sprawie z marszałkiem województwa wielkopolskiego.
 
Rozmowy o pieniądzach należą do trudnych i taka też była rozmowa w urzędzie marszałkowskim. Pozytywnym jej aspektem było uzyskanie od pana marszałka zapewnienia, że zauważa problemy subregionu konińskiego oraz zamierza uwzględnić jego potrzeby w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Wielkopolski  powiedziała Małgorzata Waszak.
 
Starosta dodała, że zgodnie z zapowiedzią marszałka Marka Woźniaka, na szczególne potraktowanie będą mogły liczyć projekty na zagospodarowanie zrekultywowanych terenów pokopalnianych. Podkreśliła też, że na tym szanse regionu na pozyskanie pieniędzy unijnych się nie kończą. Duża odpowiedzialność za wykorzystanie tych możliwości spoczywa na samorządach.
 
Program WRPO podzielono na 10 osi tematycznych, to jest 10 obszarów, w ramach których będzie można aplikować o środki. Perspektywa wsparcia jest więc jak najbardziej realna. Zależy przede wszystkim od przygotowania dobrych projektów strategicznych dla naszego rozwoju – wyjaśniła Małgorzata Waszak  Podstawą dla subregionu konińskiego do opracowywania aplikacji będą kluczowe kierunki jego rozwoju określone w strategii rozwoju aglomeracji konińskiej. Zostaną one wypracowane w najbliższych miesiącach przez wyłonioną w przetargu firmę  poinformowała starosta.
 
Samorządy skupione wokół aglomeracji konińskiej zamierzają w najbliższym czasie skoncentrować swoje wysiłki na przygotowaniu ofert dla inwestorów na tereny pokopalniane.
 
Na zrekultywowanych już terenach można, zgodnie z kierunkiem wyznaczonym przez naszą strategię marki, budować osiedla dla seniorów. Tereny te mogą też zainteresować inwestorów, którzy szukają miejsc na budowę źródeł energii alternatywnej. To tylko przykładowe kierunki, ale możliwości jest więcej  przekonywała starosta.  
 
Na zakończenie spotkania z dziennikarzami starosta poinformowała, że rozmowy z marszałkiem o subregionie konińskim w kontekście aplikowania o środki z WRPO będą kontynuowane, a najbliższa z nich odbędzie się w Koninie już za kilka tygodni.  
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting