Skocz do zawartości

Listopad

Aktualności

Wizyta studyjna w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie organizuje 3 grudnia wizytę studyjną w Ośrodku Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Ślesinie.
 
„Udział w wizycie studyjnej umożliwi wymianę idei i doświadczeń, nawiązanie
i pogłębienie  kontaktów zawodowych, wzmocnienie współpracy interdyscyplinarnej oraz zapoznanie się z właściwością, zakresem działania i topografią OPRiIK w Ślesinie. Uczestnicy spotkania będą mogli liczyć na gościnność i współpracę ze strony Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, Pani Haliny Wójcik” -
informuje   Agnieszka Korytkowska, pracownik socjalny z Ośrodka.
Adresatami  zaproszenia są kierownicy ośrodków pomocy społecznej, pracownicy socjalni, pedagodzy, przewodniczący Gminnych Zespołów Interdyscyplinarnych, kierownicy/komendanci posterunków i komisariatów z terenu powiatu konińskiego, policjantki z Referatu do spraw Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji w Koninie oraz kuratorzy sądowi. Jest to szerokie grono osób związanych z kształtowaniem polityki w zakresie przeciwdziałania wszelkim przejawom przemocy w tym domowej, dyskryminacji i wykluczenia, posiadających jednocześnie możliwość przekazania informacji uzyskanych w trakcie wizyty w swoim środowisku zawodowym i wśród społeczności lokalnej.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting