Skocz do zawartości

Lipiec

Aktualności

Z Konwentu Starostów Województwa Wielkopolskiego w Szamotułach

Konwent Starostów Województwa Wielkopolskiego obradował 5 lipca w Szamotułach. W cyklicznych spotkaniach starostów województwa wielkopolskiego powiat koniński reprezentował Andrzej Nowak – wicestarosta koniński.
 
Obrady zdominowały sprawy związane z nową perspektywą finansową UE 2014 -2020. Starostowie odnieśli się również do veta Prezydenta RP dla obywatelskiej ustawy o okręgach sądowych oraz zapoznali się z informacją na temat projektu systemowego Urzędu Marszałkowskiego „Szkoła Wielkopolska – Cyfrowa Dziecięca Encyklopedia Wielkopolan”. Celem projektu realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu i Ogólnopolską Fundację Edukacji Komputerowej jest wdrożenie w 226 szkołach podstawowych Wielkopolski (po jednej szkole z każdej gminy województwa) programów rozwojowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. W tworzonej przez uczniów encyklopedii pojawią się noty biograficzne, zdjęcia, filmy i wywiady opisujące ponad 1800 najwybitniejszych Wielkopolan.
 
Konwent przyjął też informację dotyczącą transportu sanitarnego, lekarzy anestezjologów oraz nowych standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii. Zapoznał się także z problemem wynikającym z obowiązku pełnienia całodobowych dyżurów przez apteki w małych miejscowościach oraz zmianą organizacji przyjmowania absolwentów gimnazjów do szkół ponadgimnazjalnych od roku 2014/2015.
 
Znaczną część obrad wielkopolskich starostów poświęcono również kwestiom dotyczącym „planów transportowych”. Zgodnie z ustawą o publicznym transporcie drogowym, plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego zwany „planem transportowym” opracowują między innymi powiaty, liczące co najmniej 80 tys. mieszkańców w przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Przywołana ustawa nie precyzuje jednak procedur w sytuacji, gdy powiat zrezygnował z realizacji zadań w tym zakresie.
 
Posiedzenie Konwentu zaowocowało także przyjęciem stanowisk w sprawie Centrów Kształcenia Praktycznego (wspólne stanowisko Konwentu i Politechniki Poznańskiej) oraz odroczenia obowiązywania wskaźników zadłużania się samorządów wynikających ze wzoru z art. 243 ustawy o finansach publicznych.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting