Skocz do zawartości

Lipiec

Aktualności

XXXI sesja Rady Powiatu Konińskiego

W najbliższy czwartek (1 sierpnia) radni powiatu konińskiego spotkają się w Starostwie na sesji nadzwyczajnej. Posiedzenie zwołane zostało przez Przewodniczącego Rady na wniosek radnych zaniepokojonych planowanymi przez Zarząd PAK KWB „Konin” S.A. zwolnieniami grupowymi w kopalni, które skutkować będą utratą zatrudnienia dla blisko 300 mieszkańców powiatu i miasta.
 
Do udziału w obradach zaproszeni zostali prezesi zarządów spółek ZE PAK i PAK KWB Konin, przedstawiciele związków zawodowych działających w kopalni, a także parlamentarzyści, radni reprezentujący Ziemię Konińską w sejmiku województwa wielkopolskiego, przedstawiciele władz miasta Konina i gmin powiatu konińskiego oraz dyrektor PUP w Koninie.
 
Sesja nadzwyczajna Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się 1 sierpnia o godz. 13.30 w sali 252 urzędu.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Dyskusja na temat planowanych zwolnień grupowych w PAK KWB „Konin” S.A.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego podjęcia przez Powiat Koniński działań w związku z planowanymi zwolnieniami grupowymi w PAK KWB „Konin” S.A.
5. Zamknięcie obrad.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting