Skocz do zawartości

Lipiec

Aktualności

Powiat koniński organizatorem profilaktycznych warsztatów dla dzieci z rodzin zastępczych

W konińskim starostwie rozpoczęły się warsztaty pod hasłem „STOP przemocy”. Spotkania adresowane do dzieci i młodzieży pozostających pod opieką rodzin zastępczych z powiatu konińskiego mają pomóc im w zdobyciu umiejętności rozpoznawania i radzenia sobie z różnego rodzaju objawami przemocy.
 
Inicjatorem i organizatorem warsztatów jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie. Weźmie w nich udział 106 podopiecznych. Program zajęć z psychologiem, pedagogiem i koordynatorem z Centrum obejmuje tematykę z zakresu kontaktów interpersonalnych, umiejętności współżycia w grupie, przełamywania oporu, sztuki odmawiania oraz sposobów i form poszukiwania pomocy. Spotkania odbywać się będą do 29 sierpnia w sześciu grupach zróżnicowanych ze względu na wiek uczestników.
„Warsztaty mają charakter profilaktyczny - mówi Elżbieta Sroczyńska dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie - Doniesienia medialne o tragicznych wydarzeniach w Pucku wywołały falę dyskusji na temat systemu pieczy zastępczej w Polsce. Ogromnej krytyce poddana została zarówno sama forma rodzicielstwa zastępczego, jak i jednostki monitorujące funkcjonowanie tych rodzin. My mamy zaufanie do „naszych” rodziców zastępczych. Zasady ich doboru nigdy nie były u nas dziełem przypadku. Aby zapewnić bezpieczne środowisko zastępcze dla dziecka stawiamy wysokie wymagania kandydatom na ich opiekunów. Przygotowując do roli rodziców zastępczych poznajemy cechy, potencjał oraz umiejętności kandydatów. Później natomiast, dzięki ścisłej współpracy z opiekunami, dysponujemy wiedzą, która pozwala nam dokonać oceny rodziny zastępczej pod względem predyspozycji do pełnienia powierzonej im funkcji oraz jakości wykonywanej pracy - wyjaśnia dyrektor.
Pierwsze z cyklu spotkań „STOP przemocy” odbyło się w konińskim starostwie w miniony piątek. Zajęcia przebiegały bez obecności opiekunów, a wzięło w nich udział 21 dzieci w wieku od 7 do 15 lat.
„Nasza akcja spotkała się z pełnym zrozumieniem rodziców zastępczych” – mówi Dorota Kaźmierczak kierownik zespołu ds. pieczy zastępczej PCPR w Koninie – „Choć nie odnotowaliśmy dotąd przypadków stosowania przemocy wobec naszych podopiecznych umieszczonych w pieczy zastępczej, uważamy że zajęcia te są potrzebne. Celem warsztatów jest zwrócenie uwagi na problem przemocy w rodzinie. Mają one nauczyć dzieci i młodzież jak odczytywać niepokojące sygnały, również te dotyczące przemocy seksualnej, a także pokazać jak sobie w takiej sytuacji radzić i gdzie szukać pomocy.” – informuje Dorota Kaźmierczak.
 
Cykl spotkań zakończy się 29 sierpnia, a we wrześniu w podobnych warsztatach wezmą udział rodzice zastępczy.
Warsztaty dla dzieci z rodzin zastępczych
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting