Skocz do zawartości

Kwiecień

Aktualności

XXVII sesja Rady Powiatu Konińskiego

W najbliższy czwartek (25 kwietnia), odbędzie się XXVII sesja Rady Powiatu Konińskiego. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Sprawozdanie z działalności w 2012 roku Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego.
7. Sprawozdanie Powiatowego Lekarza Weterynarii z realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej na terenie m. Konina i Powiatu Konińskiego w roku 2012.
8. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi uprawnionymi podmiotami w roku 2012.
9. Informacja z realizacji zadań Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie w 2012 r.
10. Informacja dotycząca oceny stanu sanitarnego i sytuacji epidemiologicznej Miasta Konina i Powiatu Konińskiego za rok 2012.
11. Informacja z działalności w 2012 roku instytucji, do których Powiat Koniński zgłosił swój akces lub jest ich udziałowcem:
a) Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”;
b) Stowarzyszenia Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych.
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk.
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie powierzenia prowadzenia zadań publicznych Powiatu Konińskiego Gminie Skulsk.
15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto.
16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
19. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
20. Zamknięcie obrad.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting