Skocz do zawartości

Kwiecień

Aktualności

XVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich

XVI Zgromadzenie Ogólne Związku Powiatów Polskich odbyło się w dniach 8-9 kwietnia 2013 r. w Wiśle.
 
Obrady plenarne XVI Zgromadzenia Ogólnego poprzedziły seminaria tematyczne, w których uczestniczyli delegaci ZO ZPP oraz ministrowie, parlamentarzyści i eksperci. Tegoroczne seminaria dotyczyły bardzo ważnych problemów związanych z funkcjonowaniem powiatów.
 
Dużym zainteresowaniem cieszył się panel dyskusyjny pierwszego seminarium „Ustrój i przyszłość samorządu powiatowego”. Jego uczestnicy poruszyli zagadnienia dotyczące realiów funkcjonowania powiatów wobec perspektyw demograficznych, potrzeby zmian w podziale kompetencji miedzy organami jednostek samorządu terytorialnego, problemów wynikających z przepisów dotyczących poziomu ich zadłużenia, reformy sądownictwa, ale również nowej perspektywy finansowej 2014-2020.
 
Tematem drugiego seminarium były „Zmiany zasad funkcjonowania powiatowych urzędów pracy” w kontekście propozycji rozwiązań systemowych przygotowanych przez Rząd. Podczas tego spotkania omówiono uwagi zgłoszone w toku prac legislacyjnych przez Związek Powiatów Polskich, a które zyskały akceptację Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
 
Obrady plenarne XVI Zgromadzenia Ogólnego Związku Powiatów Polskich, w których uczestniczyli delegacji z prawie 300 powiatów odbyły się 9 kwietnia.
 
Zgromadzenie przyjęło w obydwu przypadkach jednogłośnie sprawozdania: z działalności Związku Powiatów Polskich w 2012 roku oraz z wykonania budżetu Związku Powiatów Polskich w roku 2012. Uchwalony został także budżet Związku na rok 2013.
 
Delegaci przyjęli również założenia do programu działania Związku na rok bieżący. Jednym z głównych celów ZPP pozostaje podejmowanie działań na rzecz obrony wspólnych interesów samorządów terytorialnych oraz dążenie do społeczno-gospodarczego rozwoju powiatów, czemu służyć ma aktywny udział w procesie legislacyjnym, a także współpraca z administracją rządową, stowarzyszeniami, organizacjami okołobiznesowymi i środowiskami naukowymi. Celem zasadniczym w roku bieżącym ma być dążenie do wprowadzenia zmiany zasad prowadzenia gospodarki finansowej przez powiaty.
 
Zgromadzenie Ogólne przyjęło także zmiany w statucie ZPP oraz uchwaliło nowy regulamin Pracy Zarządu Związku.
 
W wyniku dyskusji programowej oraz dyskusji panelowych poprzedzających obrady plenarne, Zgromadzenie przyjęło stanowiska w następujących sprawach:
- projektów zmian ustroju samorządowego,
- przywrócenia właściwej roli powiatom,
- zmian w systemie finansów publicznych,
- sposobu wyznaczania obszarów funkcjonalnych,
- popierające inicjatywę zmian w ustawie o gospodarce komunalnej;
- dostępu powiatów do środków finansowych dedykowanych rozwojowi wsi,
- problemów w zakresie transportu i komunikacji,
- ogłoszenia Roku Powiatów
 
Powiat koniński w XVI Zgromadzeniu Ogólnym Związku Powiatów Polskich reprezentowała Starosta Koniński Małgorzata Waszak.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting