Skocz do zawartości

Kwiecień

Aktualności

Współpraca kluczem rozwoju

Prawie 780 tys. złotych przyznało konińskim samorządom Ministerstwo Rozwoju Regionalnego na tworzenie Aglomeracji Konińskiej. Spośród 78 partnerstw samorządowych wniosek Powiatu Konińskiego zajął dziewiąte miejsce. Pieniądze z dotacji posłużą na badania, opracowanie strategii i budowę Aglomeracji Konińskiej, by ta mogła sięgać po środki z nowego unijnego rozdania na lata 2014-2020.
 
Idea utworzenia Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracja Konińska pojawiła się w ubiegłym roku, kiedy po raz pierwszy zaczęto mówić o konieczności przygotowania się polskich samorządów do nowej perspektywy unijnej. Według informacji przekazywanych przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, kluczem pozyskiwania przyszłych pieniędzy unijnych ma być współpraca samorządów skupionych w miejskich obszarach funkcjonalnych.
W czerwcu 2012 roku, z inicjatywy Starosty Konińskiego, został podpisany List Intencyjny dotyczący utworzenia Aglomeracji Konińskiej. Podczas spotkań konińskich samorządów na Konwentach, korzystając z funduszy EOG (tzw. fundusze norweskie) na lata 2009-2014 w ramach projektu “Budowanie kompetencji do współpracy międzysamorządowej i międzysektorowej jako narzędzi rozwoju lokalnego i regionalnego”, uzyskano pomoc ekspertów i doradców. Udział w projekcie pozwolił też samorządom naszego regionu wstępnie określić wspólne cele strategiczne dla obszaru funkcjonalnego, które powinny być zrealizowane w latach 2014-2020 i później. W efekcie prowadzonych prac powstał wniosek Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem nowoczesnego rozwoju gospodarczego złożony do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego w konkursie dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych finansowanym z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
 
Projekt zakłada przeprowadzenie kompleksowych badań społecznych, stworzenie Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej, opracowanie studium rozwoju gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych oraz studium rozwoju transportu zrównoważonego finansowany z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.
Realizacja projektu wartego łącznie 859.111 tys. zł rozpocznie się we wrześniu 2013 roku i będzie trwała do marca 2015 r. Efektem końcowym ma być współpraca partnerska wszystkich gmin powiatu konińskiego, Miasta Konina i samorządu powiatowego w ubieganiu się o środki unijne w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 i realizacja wspólnych projektów inwestycyjnych zmierzających do rozwoju gospodarczego naszego regionu.
Wniosek w konkursie POPT przygotował zespół koordynowany przez Wydział Promocji i Rozwoju w konińskim Starostwie.
Ale na tym nie koniec. Samorządy tworzące Aglomerację Konińską chcą teraz złożyć wniosek do konkursu w programie „Rozwój miast poprzez wzmocnienie kompetencji jednostek samorządu terytorialnego, dialog społeczny oraz współpracę z przedstawicielami społeczeństwa obywatelskiego” finansowanym z funduszy norweskich. Rezultatem tego projektu, oprócz strategii, będą wynikające z nich dokumentacje techniczne inwestycji przyczyniających się do rozwoju poszczególnych samorządów.
Konferencja prasowa nt. Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej
Od lewej: Józef Nowicki - Prezedent Miasta Konina oraz Małgorzata Waszak - Starosta Koniński
Od lewej: Krzysztof Gubański - Prezes ARR w Koninie, Grzegorz Wasilewski - prezes KIG w Koninie, Józ
Od lewej: Marta Bagrowska - z-ca Naczelnika Wydziału Obsługi Rady i Zarządu Powiatu, Krzysztof Gubań
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting