Skocz do zawartości

Kwiecień

Powiat koniński zakończył kwalifikację wojskową

Prawie tysiąc poborowych stawiło się na kwalifikację wojskową w powiecie konińskim.
Przez siedem tygodni Powiatowa Komisja Lekarska nr 1 w Koninie określała zdolność do służby i przyznawała kategorię wojskową poborowym z powiatu konińskiego.
W tym roku, przed komisję lekarską stawiło się 985 mężczyzn z rocznika podstawowego, tj. urodzonych w 1994 roku. Przebadano także 20 osób z roczników starszych i 5 kobiet - absolwentek kierunków przydatnych do służby wojskowej.
Kwalifikacja przebiegała bez zakłóceń, a frekwencja wyniosła 98,8%. Główną przyczyną niestawiennictwa poborowych była zmiana miejsca zamieszkania i niedopełnienie obowiązku zgłoszenia tego faktu odpowiednim organom. Ponadto, dwie osoby uchylające się od obowiązku stawienia do kwalifikacji zostały doprowadzone przez policję.
 
„Za zdolnych do odbywania służby wojskowej oraz pełnienia takiej służby poza granicami kraju, Komisja uznała 933 osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej z rocznika podstawowego Kategorię „E” (całkowicie niezdolny do służby) otrzymało 27 badanych a 25 osób zostało zakwalifikowanych, jako niezdolne do odbywania służby w czasie pokoju. Na badania dodatkowe skierowano 29 poborowych” – poinformował Paweł Figurski Sekretarz Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1 w Koninie.
 
Koordynatorem kwalifikacji wojskowej w powiecie konińskim było Biuro Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych konińskiego Starostwa. Nad jej sprawnym przebiegiem czuwali także członkowie Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 1, przedstawiciele Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Koninie, pracownicy urzędów gminnych
oraz pracownicy ewidencji zatrudnieni na czas trwania kwalifikacji.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting