Skocz do zawartości

Kwiecień

Aktualności

Oferta Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej w Koninie

Konińskie Towarzystwo Piłki Siatkowej w Koninie w dniu 25 kwietnia 2013 r. z własnej inicjatywy zwróciło się z wnioskiem do Zarządu Powiatu Konińskiego o udzielenie dotacji w trybie pozakonkursowym na realizację zadania z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

Zadanie dotyczy wspierania rozwoju dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo w dziedzinie gry w piłkę siatkową. Zajęciami polegającymi na nauce i treningach gry w piłkę siatkową objęte będą dziewczęta z ostatnich klas szkoły podstawowej i gimnazjum ze Sławska i okolic.

Działając w myśl art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r., Nr 234, poz.1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Konińskiego zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego ofertę podmiotu ubiegającego się o dotację w celu wniesienia uwag w przedmiotowej sprawie.

Uwagi można wnosić drogą listową na adres: Zarząd Powiatu Konińskiego 62-510 Konin, Aleje 1 Maja 9, z dopiskiem na kopercie : „Uwagi do oferty Konińskiego Towarzystwa Piłki Siatkowej”; osobiście składając je na piśmie w kancelarii Starostwa Konińskiego pokój 168 (parter) oraz drogą e:mail na adres: roma.nawrocka@powiat.konin.pl.

Termin składana uwag upływa 6 maja 2013 r. o godz. 15:00.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting