Skocz do zawartości

Grudzień

Aktualności

Powiat Koniński ma nowy budżet

Budżet na 2014 rok uchwalony. Obradujący w piątek radni powiatowi, 17 głosami za przy 7 wstrzymujących się, przyjęli plan dochodów i wydatków samorządu powiatowego w przyszłym roku.
 
Po raz trzydziesty szósty w tej kadencji (w piątek 27 grudnia) obradowała Rada Powiatu Konińskiego. Obrady rozpoczęły się od uroczystego podziękowania odchodzącemu na emeryturę Zbigniewowi Winczewskiemu – dyrektorowi Zarządu Dróg Powiatowych w Koninie. Swoje podziękowanie wyrazili starosta koniński, zarząd Powiatu Konińskiego, przewodniczący Rady Powiatu i radni. Nie zabrakło kwiatów i pamiątkowego obrazu dla odchodzącego z końcem roku dyrektora.
 
Zanim radni przystąpili do najważniejszego tego dnia punktu obrad dotyczącego budżetu na 2014 rok, zdecydowali w drodze uchwały o kilku innych sprawach. Wyrazili zgodę na utworzenie i przystąpienie do Spółdzielni Socjalnej „PORYW”; powierzeniu Miastu Konin w kolejnym roku prowadzenia zadań powiatowej biblioteki publicznej; zatwierdzeniu realizacji projektu „Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w powiecie konińskim” oraz ustalili wydatki w budżecie Powiatu Konińskiego, które nie wygasają upływem roku budżetowego 2013. Rada dokonała również zmian w budżecie powiatu konińskiego na rok 2013 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2023.
 
Drugą część obrad zdominowały tematy finansowe, a dokładnie mówiąc debata i uchwalenie budżetu i wymaganej Ustawą o finansach publicznych Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2014-2023.
           
Prezentując Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2013 – 2023 Małgorzata Waszak – starosta koniński przedstawiła podstawowe założenia tego dokumentu. Podkreśliła, że dokument ten spełnia wymogi ustawy o finansach publicznych, a dotyczące relacji wynikających z art. 242 i 243. Powiedziała, że „ograniczając przez minione dwa lata wydatki wszędzie tam, gdzie było to możliwe oraz prowadząc bardzo rozsądną politykę finansową, dziś Zarząd Powiatu może przedstawić Państwu dokument bardzo ambitny, ale również, co trzeba podkreślić trudny i wyjątkowo wymagający rozwagi, wielu ograniczeń oraz dużych oszczędności zarówno przy projektowaniu, jak i na każdym etapie jego realizowania”.
Pozytywną opinię w odniesieniu do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej, jak i projektu budżetu Powiatu Konińskiego, a także w sprawie możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Konińskiego przedstawionego w projekcie budżetu Powiatu Konińskiego na 2014 rok wyraziła także Regionalna Izba Obrachunkowa.

Po debacie i wysłuchaniu opinii poszczególnych klubów radnych przystąpiono do głosowania nad dokumentami. Przyjęto je 17głosami za przy 7 głosach wstrzymujących się. Tym samym Rada Powiatu Konińskiego określiła na rok 2014 dochody na poziomie 66.948.155,30 zł i wydatki na poziomie 73.393.146,70 zł. Przychód z tytułu kredytu w wysokości 8.300.000 zł oraz rozchody na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1.855.008,60 zł, wydatki majątkowe w kwocie 9.144.408,88 zł, w tym wydatki na inwestycje drogowe 7.940 000 zł.
           
Ostatnie rozstrzygnięcie Rady Powiatu dotyczyło przyjęcia przyszłorocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej. Zgodnie z nim w roku 2014 zaplanowano 3 kontrole.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting