Skocz do zawartości

Grudzień

Aktualności

Powiat koniński aktualizuje Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego to strategiczny dokument planistyczny wyznaczający cele i kierunki rozwoju powiatu na lata 2014-2015. Dokument, który opracowuje Agencja Rozwoju Regionalnego w Koninie składa się z czterech części. Pierwszy stanowi diagnoza stanu społeczno-gospodarczego powiatu. Kolejny monitoring celów i wskaźników rozwojowych wpisanych w uchwalony w 2009 roku Plan Rozwoju. Trzecią częścią Planu jest analiza słabych i mocnych stron i czynników rozwojowych naszego samorządu. W niej analizuje się atuty, umiejętności, walory, zasoby pozwalające konkurować organizacji (w tym przypadku samorządowi) na danym rynku. Podsumowaniem PRL-u jest wyznaczenie kierunków i celów rozwoju Powiatu Konińskiego na najbliższe dwa lata. W tej części strategii zapisuje się również kluczowe dla rozwoju samorządu projekty.
 
Projekt aktualizacji Planu będzie poddany konsultacjom społecznym, które rozpoczną się w styczniu 2014 r. Mieszkańcy powiatu będą mogli zgłaszać swoje uwagi do projektu aktualizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2014-2015 za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej www.powiat.konin.pl w zakładce Konsultacje Społeczne.
 
Ostateczny projekt dokumentu trafi pod obrady Rady Powiatu Konińskiego wiosną 2014 roku. Aktualizacja Planu realizowana jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w projekcie „Partnerzy dla rozwoju”, w którym oprócz Powiatu Konińskiego biorą udział gminy: Ryczywół, Dobra, Stryszów i Ryglice.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting