Skocz do zawartości

Grudzień

Aktualności

Nabór do Komisji Konkursowej

Realizując Program współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2014, Starosta Koniński ogłasza nabór do Komisji Konkursowej rozpatrującej i opiniującej oferty składane w ramach otwartych konkursów ofert.
Kandydatów do składu Komisji Konkursowej należy zgłaszać do dnia 9 grudnia 2013 r. do godz. 15.00 wyłącznie na formularzu zgłoszeniowym zamieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej.
Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy złożyć osobiście w kancelarii Starostwa Powiatowego w Koninie pok. 168, lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Koninie, Al. 1 Maja 9, 62-510 Konin z dopiskiem: „Zgłoszenie do Komisji konkursowej” bądź przesłać faxem na nr tel. 63 240-32-23. Dopuszcza się również możliwość przesłania skanu formularza na adres mailowy: andzelika.karczewska@powiat.konin.pl
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting