Skocz do zawartości

Grudzień

Aktualności

Ankieterzy ruszają do mieszkańców Aglomeracji Konińskiej

Kilkuset mieszkańców Konina i powiatu konińskiego, przedstawicieli organizacji, liderów opinii oraz przedsiębiorców zbada firma BioStat z Rybnika. Badania są pierwszym etapem przygotowywania dokumentów strategicznych Aglomeracji Konińskiej.
 
W środę (5 grudnia) w Starostwie Powiatowym w Koninie odbyła się konferencja prasowa dotycząca badań i diagnozy społecznej, która już w grudniu rozpocznie się w mieście Konin i powiecie konińskim. W spotkaniu z przedstawicielami mediów wzięli udział Marek Zawidzki – sekretarz Miasta Konina, Witold Nowak – naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju, przedstawiciele firmy BioStat z Rybnika: Rafał Piszczek i dr Monika Kurpanik oraz koordynator projektu – Katarzyna Rejniak.

Pierwszym działaniem realizowanym w projekcie „Aglomeracja Konińska - współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” jest wykonanie diagnozy i przeprowadzenie badań społecznych określających powiązania i wynikające z nich wyzwania stojące przed Obszarem Funkcjonalnym Aglomeracja Konińska.
Zastosowanie tych instrumentów pozwoli nam rozszerzyć wiedzę na temat: poziomu przedsiębiorczości, zagospodarowania przestrzennego, bezrobocia, systemu edukacji, ochrony zdrowia, turystyki i wypoczynku, rozwoju kultury i sztuki w regionie, systemu publicznego transportu zbiorowego, systemu ścieżek rowerowych, infrastruktury komunikacyjnej, systemu parkingowego oraz metod promocji terenów inwestycyjnych OFAK” – mówiła podczas konferencji dr Monika Kurpanik z firmy BioStat.

Badania prowadzone będą w formie ilościowej (wywiad kwestionariuszowy oraz ankietę internetową), jak i formie jakościowej (poprzez wywiady grupowe i pogłębione). Oznacza to, że wkrótce do mieszkańców Konina i powiatu konińskiego (400 z powiatu konińskiego i 400 - z miasta Konina) zapukają ankieterzy firmy BioStat i poproszą o odpowiedź na ok. 30 pytań na temat jakości usług medycznych, edukacji, poczucia bezpieczeństwa, polityki mieszkaniowej, transportu zbiorowego itp. Innym sposobem badania będzie ankieta internetowa skierowana do 50 organizacji pozarządowych. Badania jakościowe rozpocznie 12 wywiadów grupowych przeprowadzonych wśród mieszkańców, przedsiębiorców i lokalnych liderów opinii, a zakończy 50 indywidualnych wywiadów pogłębionych z lokalnymi liderami opinii, pracodawcami, przedstawicielami NGO i władz samorządowych, a także grupą ekspertów branżowych z różnych dziedzin społeczno-gospodarczych.

Raport końcowy z badań posłuży do opracowania dokumentów strategicznych i sektorowych uwzględniających potrzeby wszystkich 16 partnerów projektu (Miasta Konina, Powiatu Konińskiego oraz 14 gmin). Na ich bazie powstaną m.in. Strategia Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Konińskiej, Studium Rozwoju Transportu Zrównoważonego oraz Studium Rozwoju Gospodarczego wraz z programem promocji terenów inwestycyjnych. Dokumenty będą podstawą do aplikowania o środki z nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej.
 
Ankieterzy ruszają do mieszkańców Aglomeracji Konińskiej
Ankieterzy ruszają do mieszkańców Aglomeracji Konińskiej
Ankieterzy ruszają do mieszkańców Aglomeracji Konińskiej
Ankieterzy ruszają do mieszkańców Aglomeracji Konińskiej
Ankieterzy ruszają do mieszkańców Aglomeracji Konińskiej
Ankieterzy ruszają do mieszkańców Aglomeracji Konińskiej
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting