Skocz do zawartości

Czerwiec

Aktualności

Z XXX sesji Rady Powiatu Konińskiej

Rada Powiatu Konińskiego przyjęła stanowisko w sprawie zgłoszenia inwestycji powiatu na listę przedsięwzięć o strategicznym znaczeniu dla województwa. Uchwała w tej sprawie podjęta została na sesji, która odbyła się 27 czerwca w konińskim Starostwie.
 
W związku z tym, że Urząd Marszałkowski w Poznaniu przygotowuje listę zadań o charakterze ponadregionalnym, które będą miały pierwszeństwo w pozyskaniu wsparcia
z nowego unijnego rozdania na lata 2014 – 2020, radni podjęli decyzję o wyborze inwestycji, która zostanie zgłoszona przez powiat do katalogu inicjatyw o strategicznym znaczeniu dla rozwoju województwa.
 
Po przeanalizowaniu potrzeb powiatu, jego możliwości finansowych oraz uwzględnieniu kryteriów odnoszących się do strategii rozwoju województwa, samorząd powiatu konińskiego postanowił zgłosić zadanie pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i konkurencyjności gospodarczej subregionu konińskiego poprzez stworzenie alternatywnego połączenia pomiędzy drogami o znaczeniu ponadregionalnym”.
Obejmuje ono budowę mostu w ciągu drogi 3217P łączącego drogi powiatowe, a dalej wojewódzkie i krajowe (o znaczeniu transeuropejskim TEN-T: A2 i krajową 25).
 
Zaproponowana Państwu koncepcja ma na celu zwiększenie atrakcyjności gospodarczej i turystycznej naszego regionu. Doskonale wpisuje się także w projekt obszaru funkcjonalnego „Aglomeracja Konińska – mówiła starosta koniński – Za zasadnością realizacji tego przedsięwzięcia przemawia, zarówno jego ponadregionalny charakter (ciąg komunikacyjny autostrady A2 zostanie połączony z drogą krajową nr 25), jak i fakt przebiegającego na tej trasie szlaku turystycznego wiodącego do Lichenia. Inwestycja wydaje się więc spełniać wszystkie kryteria, by uzyskać dofinansowanie – przekonywała Małgorzata Waszak.
 
Szacunkowy koszt przedsięwzięcia to 60 mln złotych, w tym budowa mostu pochłonie 30 mln zł.
 
Uchwała w sprawie przyjęcia stanowiska dotyczącego zgłoszenia propozycji projektu o strategicznym charakterze dla rozwoju Wielkopolski pn. „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej i konkurencyjności gospodarczej subregionu konińskiego poprzez stworzenie alternatywnego połączenia pomiędzy drogami o znaczeniu ponadregionalnym” została podjęta przez radnych powiatu jednogłośnie.
 
Podczas XXX sesji, rada zadecydowała również o przekazaniu gminom powiatu konińskiego pomocy finansowej na zadania polegające na termomodernizacji strażnic gminnych jednostek ochotniczych straży pożarnych. Łącznie powiat przeznaczył na ten cel środki w wysokości 140 tysięcy zł, a wsparcie dla każdej z gmin wyniosło 10 tysięcy zł.
 
Samorząd przyznał także dotację celową w wysokości 10 tysięcy zł Związkowi Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny” na realizację przedsięwzięcia pn. „Międzygminny konkurs na najbardziej uporządkowaną wieś oraz najbardziej zadbaną zagrodę w gminie”, a także na działania z zakresu edukacji ekologicznej. Kolejne 10 tysięcy złotych radni postanowili przekazać Komendzie Miejskiej Policji w Koninie w ramach dofinansowania do zakupu radiowozu.
 
Rada przyjęła też autopoprawki zgłoszone przez Zarząd Powiatu, a następnie zadecydowała o dokonaniu zmian w budżecie na rok bieżący i Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013 – 2023.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting