Skocz do zawartości

Czerwiec

Aktualności

Z posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego

Obecna sytuacja hydrologiczna była tematem posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego które odbyło się 7 czerwca 2013 r. w konińskim Starostwie.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Zespołu w skład którego wchodzą przedstawiciele policji, straży, inspekcji sanitarnej i weterynaryjnej oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Koninie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu i Urzędu Miejskiego w Koninie

Podczas posiedzenia przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za bezpieczenstwo mieszkańców przedstawili stan przygotowania do ewentualnego zagrożenia powodziowego oraz zaktualizowano procedury wymiany informacji o zagrożeniach.

Na dzień dzisiejszy, wg przekazanych informacji nie ma zagrożenia powodzią, jednak sytuacja na rzece Warcie będzie na bieżąco kontrolowana.

Bieżące informacje o stanach wód na Warcie oraz sytuacji na zbiorniku Jeziorsko można uzyskać w zakładce "Informacje Powiatowego Centrum Zarzadzania Kryzysowego".


Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting