Skocz do zawartości

Czerwiec

Aktualności

XXX sesja Rady Powiatu Konińskiego

Radni Powiatu Konińskiego obradować będą w najbliższy czwartek, 27 czerwca. XXX sesja rozpocznie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołów z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Ocena zasobów pomocy społecznej w Powiecie Konińskim za 2012 rok.
7. Informacja Biura Powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Koninie dotycząca płatności bezpośrednich i innych płatności realizowanych w ramach PROW dla gospodarstw z powiatu konińskiego w roku 2012.
8. Informacja o udzielonych dotacjach z budżetu powiatu konińskiego spółkom wodnym w roku 2012.
9. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego pn. „Aglomeracja konińska – współpraca JST kluczem do nowoczesnego rozwoju gospodarczego” w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2007-2013.
10. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie wyrażenia zgody na zbycie prawa użytkowania wieczystego działki gruntu wraz z prawem własności budynków stanowiących odrębną nieruchomość.
11. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Golina.
12. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Grodziec.
13. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kazimierz Biskupi.
14. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kleczew.
15. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kramsk.
16. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Krzymów.
17. Podjęcie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rychwał.
18. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Rzgów.
19. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Skulsk.
20. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Sompolno.
21. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Stare Miasto.
22. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Ślesin.
23. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wierzbinek.
24. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Wilczyn.
25. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Związkowi Międzygminnemu „Koniński Region Komunalny”.
26. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego zmieniającej uchwałę w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
27. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2013.
28. Podjecie uchwały Rady Powiatu Konińskiego w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2013-2023.
29. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
30. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
31. Zamknięcie obrad.
Zobacz także:
Centrum Informacji TurystycznejTłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w KoninieChopin w powiecie konińskimrozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w Koninie
© 2020 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting