Skocz do zawartości

Czerwiec

Aktualności

XIII edycja Konkursu selektywnej zbiórki odpadów

Szkoła Podstawowa im. Miry Stanisławskiej – Meysztowicz w Żdżarach została laureatem w konkursie selektywnej zbiórki odpadów w kategorii szkół z powiatu.
 
Uroczyste podsumowanie XIII edycji Konkursu odbyło się 25 czerwca w Konińskim Domu Kultury. Wzięli w nim udział przedstawiciele 30 placówek oświatowych z miasta i powiatu konińskiego, które w ciągu roku podjęły się selektywnej zbiórki odpadów na swoim terenie oraz organizatorzy i zarazem fundatorzy nagród dla laureatów konkursu.
 
Konkurs organizowany jest od 13 lat przez Związek Międzygminny „Koniński Region Komunalny”, Starostwo Powiatowe w Koninie, Urząd Miejski w Koninie oraz Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Koninie i ma na celu edukowanie dzieci oraz młodzieży w zakresie poszanowania środowiska w skali mikro i makro, wyrobienie nawyku właściwej segregacji odpadów, a także zaktywizowanie społeczności lokalnych do utrzymywania porządku i czystości na terenie gminy.
 
W tym roku przystąpiło do konkursu 30 placówek: 11 przedszkoli, 15 szkół z miasta i 4 z powiatu.
 
Najlepsza w selektywnej zbiórce odpadów (makulatury, tworzyw sztucznych, opakowań szklanych, puszek aluminium i zużytych baterii) w kategorii szkół z powiatu konińskiego, okazała się Szkoła Podstawowa im. Miry Stanisławskiej – Meysztowicz w Żdżarach. Drugie miejsce w tej kategorii zajęła Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Osieczy, a trzecie - Szkoła Podstawowa w Kucharach Kościelnych.
 
Nagrody otrzymały nie tylko placówki, ale też nauczyciele oraz uczniowie, którzy zebrali najwięcej odpadów. W kategorii szkól z gmin powiatu konińskiego: najlepszym koordynatorem zbiórki została Beata Białas – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Miry Stanisławskiej – Meysztowicz w Żdżarach, a najaktywniejszym uczniem – również reprezentujący tę szkołę - Kacper Lebiedziński.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting