Skocz do zawartości

Aktualności 2012

Aktualności
Oferta realizacji zadania publicznego
„Prowadzenie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Konińskiego – zapewnienie dowożenia”
(złożona w trybie uproszczonym)
Starostwo Powiatowe w Koninie, zgodnie z art. 19a, pkt.3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, podaje do publicznej wiadomości ofertę organizacji pozarządowej – Fundacja Mielnica, na zadanie publiczne pn.: „Prowadzenie rehabilitacji dla osób niepełnosprawnych z Powiatu Konińskiego – zapewnienie dowożenia”.
 
Treść oferty dostępna jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Konińskiego w zakładce Współpraca z organizacjami pozarządowymi, na tablicy ogłoszeń w siedzibie urzędu oraz na stronie internetowej Powiatu Konińskiego.
 
Oczekujemy na Państwa uwagi w nieprzekraczalnym terminie do 10 grudnia 2012 r. Osoba do kontaktu: Andżelika Karczewska – Wydział Edukacji i Spraw Społecznych, tel. (063) 240 32 27, adres e-mail: andzelika.karczewska@powiat.konin.pl.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting