Skocz do zawartości

Wrzesień

Aktualności

Ze spotkania nt. Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012 – 2013

Realizacja Rządowego Programu na Rzecz Aktywności Osób Starszych na lata 2012 – 2013 to jeden z tematów przedstawionych 17 września podczas spotkania informacyjno – szkoleniowego zorganizowanego z inicjatywy Posła na Sejm RP Tadeusza Tomaszewskiego i Starosty Konińskiego Małgorzaty Waszak w Starostwie Powiatowym w Koninie .
Wzięli w nim udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, Środowiskowych Domów Samopomocy, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Koninie, Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie, Warsztatów Terapii Zajęciowych oraz Ośrodków Pomocy Społecznej.
Dyrektor Departamentu Pożytku Publicznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej dr Krzysztof Więckiewicz przedstawił informacje o ogłoszonym konkursie na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013. Dysponentem środków jest minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego, który przekazuje dotacje beneficjentom Programu, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to pierwsza edycja konkursu organizowanego w ramach ustanowionego Programu. Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych dla godnego starzenia oraz zagospodarowanie potencjału osób starszych poprzez aktywność społeczną tych osób. Priorytety programu to: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych, usługi społeczne dla osób starszych. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie www.mpips.gov.pl.

Druga część spotkania dotyczyła wniosków i rekomendacji dla organizacji pożytku publicznego wynikających z analizy sprawozdań złożonych do MPiPS za 2011 rok.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting