Skocz do zawartości

Wrzesień

Aktualności

Z sesji Rady Powiatu Konińskiego

27 września po raz dwudziesty pierwszy obradowała Rada Powiatu Konińskiego.
 
Spośród zagadnień merytorycznych Rada zapoznała się i przyjęła pięć informacji dot:
  • przebiegu wykonania budżetu Powiatu Konińskiego za I półrocze 2012 r.;
  • kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012 – 2017 wg stanu na dzień 30.06.2012 r.;
  • realizacji Powiatowego Programu Promocji Zdrowia w latach 2001 – 2011;
  • stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu konińskiego w I półroczu 2012 r.;
  • stanu środowiska i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Powiecie Konińskim Ziemskim w roku 2011.
Zgodnie z porządkiem obrad Rada Powiatu podjęła 3 uchwały zmieniające dotychczas obowiązujące regulacje w zakresie:
  • zadań powiatu i wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację;
  • budżetu Powiatu Konińskiego na rok 2012;
  • Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Konińskiego na lata 2012-2017.
Ponadto Rada podjęła decyzję w  sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w wysokości 5.500.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Okres spłaty kredytu ustalono na 10 lat.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting