Skocz do zawartości

Wrzesień

Aktualności

Powiatowa inauguracja roku szkolnego

Nowi uczniowie, nowe kierunki kształcenia i nowe edukacyjne wyzwania – to najkrótszy opis początku roku szkolnego 2012/2013 w powiecie konińskim. Jego inauguracja odbyła się 3 września 2012 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
 
Przemówienie inauguracyjne wygłosiła Starosta Koniński Małgorzata Waszak, która przytaczając słowa polskiej poetki Wisławy Szymborskiej, „każdy przecież początek, to tylko ciąg dalszy” podkreśliła, że rozpoczęcie nowego roku szkolnego jest w pewnym sensie kontynuacją czegoś, co już wszyscy zapoczątkowaliśmy, jest kolejnym etapem naszego życia.
Starosta nawiązała także do wydarzeń września 1939 r., podkreślając jego znaczenie w historii Naszej Ojczyzny, oraz to, abyśmy otaczali opieką i szacunkiem miejsca pamięci narodowej, a także pamiętali o jego ofiarach i bohaterach.
 
Powiatowa inauguracja roku szkolnego 2012/2013 stanowiła również uroczystą oprawę wydarzenia ważnego dla Liceum Ogólnokształcącego w Kleczewie, jakim było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy 33 Bazą Lotnictwa Transportowego w Powidzu a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie. Uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie przedstawili impresję z pogranicza poezji  i muzyki, dzięki której to, co wielokrotnie już wypowiedziane o wrześniu 1939 roku, było refleksją o paradoksach polskiego losu.
 
W roku szkolnym 2012/2013 w szkołach prowadzonych przez powiat koniński rozpocznie naukę prawie 1300 uczniów, w tym blisko 400 uczniów w klasach pierwszych. To właśnie dla nich z dniem 1 września 2012 r. została poszerzona oferta edukacyjna.
W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie uczniowie kształcić się będą w zasadniczej szkole zawodowej w zawodach: monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie, murarz-tynkarz, elektromechanik pojazdów samochodowych oraz w liceum ogólnokształcącym dla dorosłych.
W Zespole Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie uczniowie podejmą naukę w zawodach technik organizacji reklamy, technik żywienia i usług gastronomicznych,
a w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie nowy zawód to technik żywienia i usług gastronomicznych.
Wychodząc naprzeciw potrzebom rodziców, dzieci i środowiska w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Rychwale, powstało przedszkole specjalne dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting