Skocz do zawartości

Styczeń

Aktualności

Tomasz Czarny sekretarzem Powiatu Konińskiego

Powiat koniński ma nowego sekretarza. Stanowisko to objął 2 stycznia Tomasz Czarny - doświadczony urzędnik, doskonale znający tajniki funkcjonowania i organizacji Starostwa.
 
Poza zapewnieniem właściwej organizacji pracy urzędu, do zadań nowego sekretarza powiatu należeć będzie m.in. realizowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi, wykonywanie obowiązków Administratora Bezpieczeństwa Informacji, koordynowanie zadań podejmowanych w ramach administrowania funduszem socjalnym oraz organizowanie współpracy z jednostkami organizacyjnymi powiatu.
 
Tomasz Czarny jest absolwentem Politechniki Poznańskiej na Wydziale Elektrycznym o kierunku Informatyka oraz studiów podyplomowych na Wydziale Informatyki i Zarządzania.
 
Pracę w konińskim Starostwie Powiatowym rozpoczął w 1999 r. jako Główny Specjalista w Wydziale Organizacyjnym. Przez 8 pełnił funkcję Kierownika Biura Informatyki, a bezpośrednio przed objęciem stanowiska sekretarza był zastępcą Naczelnika Wydziału Organizacyjnego.
 
W czasie 13-letniej pracy w Starostwie wielokrotnie angażował się w zadania mające na celu usprawnienie funkcjonowania urzędu i podniesienie jakości świadczonych usług. Opracował procedurę regulującą zagadnienia dotyczące infrastruktury, współtworzył procedurę określającą politykę bezpieczeństwa informacji urzędu, realizował zadania z zakresu nadzoru nad dokumentacją budynku urzędu i jego zasobów. Brał też udział w realizacji projektu wspólnej metody oceny CAF, jako jednego z narzędzi do zarządzania jakością w urzędzie.
 
Profesjonalizm p. Tomasza Czarnego oraz jego aktywność na polu zawodowym spotkała się wielokrotnie z uznaniem kierownictwa Starostwa. Za zaangażowanie w pracę na rzecz urzędu został uhonorowany przez Starostę Konińskiego tytułem „Urzędnik miesiąca”.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting