Skocz do zawartości

Styczeń

Aktualności

Samorząd powiatu określi zasady prowadzenia konsultacji społecznych

Organizacje pozarządowe z powiatu konińskiego zaproszone zostaną do konsultowania aktów prawa miejscowego.

Już na najbliższej sesji, Rada Powiatu Konińskiego określi w drodze uchwały sposób, tryb i zasady konsultacji projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej organizacji pozarządowych i innych podmiotów wskazanych w Ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Potrzeba wywołania uchwały o sposobie konsultowania przez Powiat aktów prawa miejscowego wynika z ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Celem konsultacji społecznych jest przedstawienie mieszkańcom planów samorządu powiatu dotyczących aktów prawnych, które będą miały wpływ na ich życie codzienne i pracę. Przeprowadzanie konsultacji podyktowane jest także chęcią zwiększania udziału obywateli w tworzeniu prawa miejscowego.

Aby konsultacje przebiegały sprawnie, potrzebne są jasne reguły ich organizowania. Projekt uchwały Rady w sprawie szczegółowego sposobu ich prowadzenia trafił już pod obrady Zarządu Powiatu i został przez niego przyjęty jednogłośnie.

W jaki sposób organy samorządowe będą przekazywać organizacjom pozarządowym projekty uchwał do konsultacji, Rada Powiatu określi na sesji w dniu 16 lutego br.
 

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting