Skocz do zawartości

Styczeń

Aktualności

Konkurs ofert z kultury dla organizacji pozarządowych

Do 16 stycznia br. można składać oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Wielkopolskiego w dziedzinie kultury na 2012 rok.
 
Konkurs ma na celu dofinansowanie przedsięwzięć o najwyższych walorach artystycznych, służących wspieraniu rozwoju kompetencji kulturalnych mieszkańców Wielkopolski oraz promujących Województwo Wielkopolskie w kraju i poza granicami. Priorytety z zakresu kultury na kolejne lata są określane w „Ogłoszeniu otwartego konkursu ofert” na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego – www.umww.pl/urzad/otwarte-konkursy-ofert.html

W konkursie, zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku, mogą wziąć udział organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz przedstawiciele kościołów i związków wyznaniowych RP.
 
Szczegółowe informacje dotyczące zadań powierzanych organizacjom pozarządowym w dziedzinie kultury znajdują się na stronie www.umww.pl/kultura/konkursy.html

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting