Skocz do zawartości

Styczeń

Aktualności

Konkurs grantowy dla organizacji obywatelskich. Wsparcie terenów wiejskich i małych miast

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła nabór w ramach "Ogólnopolskiego Konkursu Grantowego" w ramach Programu "Równać Szanse 2012" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem konkursu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców) poprzez podnoszenie ich kompetencji i rozwój umiejętności społecznych.

O dotacje do 40 000 zł na działania trwające 15 miesięcy realizowane pomiędzy 1 czerwca 2012 r., a 30 listopada 2013 r. (prowadzone ze stałą, minimum 25-osobową grupą młodzieży w wieku 13-19 lat) mogą ubiegać się organizacje pozarządowe z miejscowości do 20 tysięcy mieszkańców.

Ogólnopolski Konkurs Grantowy składa się z dwóch etapów. W pierwszym etapie konkursu wnioskujący przygotowują diagnozy środowiska lokalnego, w drugim (do którego zakwalifikuje się część wnioskujących) organizacje przygotują projekty.

Termin nadsyłania wniosków w pierwszym etapie konkursu mija 22 lutego 2012 roku o godzinie 24.00.

Zasady konkursu, kryteria oceny merytorycznej diagnozy, wzór formularza wniosku oraz instrukcję wypełniania wniosku dostępne są  na stronie www.rownacszanse.pl/aktualnosci/aktualnosc/?cid=1217

Na stronie grantodawcy znajduje się także poradnik dotyczący diagnozowania: "Diagnoza potrzeb młodzieży w środowisku lokalnym", który można pobrać  na stronie www.rownacszanse.pl/biblioteka/biblioteka/3768.
 

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting