Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności

Z konferencji prasowej Starosty Konińskiego

„Obyczaj dożynkowy stanowi ważną część spuścizny dorobku kulturowego powiatu konińskiego - powiedziała na konferencji prasowej starosta Małgorzata Waszak - W tym roku, gospodarzem powiatowych dożynek będzie gmina Sompolno. Rolnicy podziękują za plony w Lubstówku”.
 
Przygotowania do Diecezjalno-Powiatowo-Gminnnych Dożynek w Lubstówku były tematem konferencji prasowej, która odbyła się 14 sierpnia w Starostwie. W spotkaniu z dziennikarzami wzięli udział Starosta Koniński, Burmistrz Miasta Sompolno, Proboszcz parafii p.w. św. Mateusza Apostoła w Lubstówku, Starostowie  tegorocznych dożynek i ich Asystenci oraz rolnicy nominowani do tytułu „Powiatowy Rolnik Roku 2012”.
Organizatorzy obchodów Powiatowego Święta Plonów: starosta Małgorzata Waszak i burmistrz Andrzej Kossowski omówili przebieg uroczystości obrzędowych oraz program imprez towarzyszących. Przedstawili również rolników, którzy przewodniczyć będą ceremoniałowi dożynkowemu, Dorotę Grudzińską i Janusza Zielińskiego - starostów dożynek oraz ich asystentów - Karolinę Walczak i Kamila Banasiaka.
 
Podczas dożynek w Lubstówku nastąpi rozstrzygnięcie i ogłoszenie nazwisk laureatów konkursu "Powiatowy Rolnik Roku".  Konferencja stała się więc okazją do zaprezentowania rolników, którzy powalczą o tytuł i statuetkę "Żniwiarza". 
"Do tegorocznej, X edycji konkursu zgłoszono 18 gospodarstw reprezentujących różne profile działalności. Decyzją kapituły pracującej pod kierownictwem Bogumiła Leszczaka przewodniczącego komisji ochrony środowiska i rolnictwa rady powiatu, nominacje do tytułu otrzymało 10 najlepszych. Wyróżnione gospodarstwa spełniają najwyższe standardy organizacji pracy, osiągają wysoki poziom produkcji i satysfakcjonujące wyniki ekonomiczne. Są też dowodem na to, że sukces można osiągnąć niezależnie od wielkości i kierunku prowadzonej produkcji "- poinformowała  Małgorzata Waszak i dokonała prezentacji wszystkich nominowanych:
  • Piotr Czajczyński jest właścicielem 52,46 - hektarowego gospodarstwa w Łagiewnikach (gm. Grodziec) specjalizującego się w produkcji bydła mlecznego. Stado 55 krów daje rocznie ok. 460 000 litrów mleka, w tym 360 000 litrów o najwyższych parametrach jakościowych (klasa ekstra). Średnia wydajność krowy wynosi 8 200 litrów rocznie. Gospodarstwo jest dobrze wyposażone w nowoczesne maszyny i urządzenia zakupione ze środków unijnych w ramach PROW 2004-2006 oraz PROW 2007-2013. Wyróżnia je szczególna dbałość o ochronę środowiska.
  • Teresa Dąbrowska posiada 14,56 - hektarowe gospodarstwo w miejscowości Ranna (gm. Kramsk), którego specjalnością jest hodowla bydła opasowego. Roczna sprzedaż kształtuje się na poziomie 550 ton. Niedawno, gospodarstwo rozszerzyło profil swojej działalności. Zostało zmodernizowane i przekwalifikowane na agroturystyczne z salą rekreacyjną i zapleczem gastronomicznym. Pani Dąbrowska stanowi dobry przykład rolnika efektywnie korzystającego z programów unijnych. Pozyskała dotacje w ramach działania „Inwestycje w gospodarstwach rolnych” z Sektorowego Programu Operacyjnego - Rolnictwo na lata 2004-2006 oraz z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W trakcie realizacji jest kolejny wniosek o przyznanie pomocy z PROW, tym razem w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej".
  • Paulina i Mariusz Lebiedzińscy prowadzą 46 - hektarowe gospodarstwo w Liścu Małym (gm Stare Miasto). Będąca głównym kierunkiem produkcji hodowla bydła mlecznego opiera się na stadzie podstawowym 40 krów dojnych. Uzyskiwane 350 000 litrów mleka rocznie w całości sprzedawane jest w klasie ekstra. Średnia wydajność od jednej sztuki jest bardzo wysoka i wynosi około 10 500 litrów mleka. W gospodarstwie prowadzony był program genetycznego doskonalenia cech użytkowych bydła. W dziedzinie tej rolnicy posiadają osiągnięcia potwierdzone licznymi nagrodami. Gospodarstwo wyposażone jest w nowoczesny park maszynowy, w tym maszyny do przygotowywania pasz, a cała produkcja roślinna, pochodząca z łąk i upraw polowych podporządkowana jest zabezpieczeniu bazy paszowej dla bydła mlecznego. Rolnicy planują uruchomić gospodarstwo agroturystyczne jako alternatywne źródło dochodu.
  • Halina i Stanisław Muszyńscy są właścicielami 26 - hektarowego gospodarstwa w Koszarach (gm. Sompolno). Na 10 ha prowadzona jest szkółka specjalizująca się w produkcji drzew i krzewów ozdobnych. Pozostały areał zajmują sady i uprawy rolnicze. Produkowany materiał szkółkarski charakteryzuje się wysoką jakością i zdrowotnością. Rolnicy przykładają szczególną wagę  do ekologii i prowadzą produkcję przyjazną środowisku. Państwo Muszyńscy są laureatami prestiżowych konkursów. Zdobyli tytuły „Powiatowy Rolnik Roku” oraz „Wielkopolski Rolnik Roku 2006", dzięki czemu dołączyli do grona najlepszych gospodarzy w województwie. W roku ubiegłym, Stanisław Muszyński został też uhonorowany odznaczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa”.
  • Adam Nowakowski, młody rolnik prowadzący wielokierunkowe gospodarstwo o powierzchni 21,95 ha w miejscowości Wturek (gm. Wilczyn). Produkcja koncentruje się  na uprawach rolnych oraz hodowli zwierząt, przede wszystkim bydła mlecznego i trzody chlewnej. Ze stada liczącego 16 krów dojnych uzyskuje w ciągu roku 75 000 litrów mleka w klasie ekstra. Prowadzona przez rolnika sprzedaż tuczników kształtuje się na poziomie 150 sztuk rocznie. Wśród upraw polowych przeważają: żyto  jęczmień, pszenżyto, kukurydza i rzepak. Pan Nowakowski aktywnie uczestniczy w programach rolnośrodowiskowych.
  • Marzena i Marek Pietrzak są właścicielami 9,67- hektarowego gospodarstwa w miejscowości Ziemięcin (gm. Wierzbinek) i specjalizują się w sadownictwie nastawionym na uprawę owoców śliwy, wiśni i jabłoni. W strukturze produkcji nasadzenia sadownicze stanowią 4,0 ha wiśni, 3,6 ha śliwy oraz 2 ha jabłonie. Gospodarstwo wyposażone jest we wszystkie potrzebne do produkcji urządzenia, co gwarantuje owoce wysokiej jakości. Państwo Pietrzakowie zostali wyróżnieni aktem nominacji do tytułu „Powiatowy Rolnik Roku 2011”.
  • Agnieszka i Leszek Piętka prowadzą w Błonicach (gm. Rzgów) 37,60 - hektarowe gospodarstwo o profilu produkcji drobiarskiej. Nowoczesna ferma posiada zdolności produkcyjne na poziomie 240 000 sztuk rocznie. Produkcję tę  zabezpiecza własna wytwórnia pasz. Na powierzchni 29,5 ha rolnicy uprawiają zboża osiągając roczny plon 4,5 t/ha.  Gospodarstwo spełnia wszystkie wymogi sanitarne oraz ochrony środowiska. Leszek Piętka otrzymał w roku ubiegłym odznakę tytułu honorowego „Zasłużony dla rolnictwa” przyznaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnicy są też laureatami I miejsca w konkursie „Na najbardziej uporządkowaną i zadbaną zagrodę oraz najbardziej estetyczną posesję”  w kategorii „posesja w zabudowie zagrodowej”.
  • Norbert Sieczka posiada 65 - hektarowe gospodarstwo w Kawnicach Kolonii (gm. Golina). Głównym kierunkiem produkcji jest bydło mięsne. Sprzedaż opasów kształtuje się na poziomie 75 sztuk rocznie. Hodowla prowadzona jest w oborze na rusztach. Struktura zasiewów dostosowana jest do głównego kierunku gospodarowania, 40 ha powierzchni zajmuje lucerna, 16 ha – kukurydza, 5 ha – łąki, a 4ha – owies. Gospodarstwo jest nowoczesne i w pełni zmechanizowane.
  • Henryka i Janusz Zielińscy prowadzą w miejscowości Młynek (gm. Sompolno)108,5 - hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w hodowli bydła mlecznego. Ze stada liczącego 82 krowy dojne uzyskują w ciągu roku 700 000 litrów mleka. Średnia wydajność od jednej sztuki wynosi ok. 9 500 litrów mleka rocznie. Cała produkcja roślinna (12 ha zbóż, 30 ha kukurydzy na kiszonkę, 47 ha lucerny oraz 8 ha łąki) podporządkowana jest hodowli bydła mlecznego. Rolnicy prowadzą na 10 ha szkółkę drzew iglastych o rocznej skali produkcji na poziomie 40 000 szt./ha. W uprawach stosują rozwiązania ekologiczne ograniczając wysiew nawozów sztucznych. Dodatkowym źródłem dochodu gospodarstwa jest świadczenie usług kombajnem zbożowym. Janusz Zieliński będzie pełnił zaszczytną funkcję Starosty Diecezjalno-Powiatowo-Gminnych Dożynek w Lubstówku.
  • Wanda i Stanisław Zych są właścicielami 82,72 - hektarowego gospodarstwa w Koninie oraz w miejscowości Sokółki (gm. Kazimierz Biskupi). Głównym profilem działalności jest sadownictwo nastawione na  produkcję owoców miękkich. Dominuje w niej uprawa wiśni. Sad wiśniowy prowadzony jest aż na 38 ha powierzchni. Ważną pozycję w produkcji sadowniczej stanowią także czereśnie i śliwy. Rolnicy uprawiają na 4 ha truskawki, a w części rolniczej – żyto, którego wydajność wynosi 5 ton z hektara. Pan Stanisław Zych znany jest także z działalności społecznej. W latach 2007-2011 pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Powiatowej WIR w Koninie, aktywnie działa na rzecz rozwoju grup producenckich i jest założycielem jednej z pierwszych w Wielkopolsce - zrzeszającej producentów owoców miękkich. W uznaniu osiągnięć w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, został uhonorowany w roku ubiegłym odznaczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zasłużony dla rolnictwa”, a w 2006 r. zdobył tytuł ,,Wielkopolski Rolnik Roku".
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting