Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności

Z konferencji prasowej Starosty Konińskiego

Starosta Koniński spotkała się dziś z dziennikarzami, aby przedstawić swoje oświadczenie w sprawie zarzutów podniesionych we wniosku złożonym przez klub radnych PSL  na sesji Rady Powiatu w dniu 27 czerwca br.
 
Konferencja prasowa odbyła się w przerwie sesji, bezpośrednio po ogłoszeniu wyników głosowania radnych nad wnioskiem, którzy stosunkiem głosów 18 do 6 wniosek odrzucili. Z woli radnych Małgorzata Waszak dalej pełnić będzie funkcję Starosty Konińskiego.
 
 
 
Oświadczenie Starosty Konińskiego
 
W związku z zarzutami sformułowanymi we wniosku Klubu Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego o odwołanie Starosty Konińskiego z dnia 27 czerwca 2012 roku oraz wypowiedziami przedstawicieli opozycji oświadczam, co następuje.
 
Kwestionowanie przez autorów wniosku moich kompetencji oraz insynuowanie mi braku poczucia odpowiedzialności jest nietaktowne, krzywdzące i nie znajduje potwierdzenia w moim dotychczasowym dorobku zawodowym. Natomiast zarzucanie mi niegospodarności i niecelowości wydatkowania środków publicznych, braku jawnej i przejrzystej polityki kierowania powiatem, a także próba wmówienia opinii publicznej, że jestem osobą niewiarygodną i kłamię, jest pomówieniem i stanowi naruszenie moich dóbr osobistych.
 
Trudno w związku z tym oprzeć się wrażeniu, że postawione mi zarzuty mają tylko i wyłącznie charakter polityczny.
 
Uważam, że działanie radnych opozycji podyktowane jest wygórowanymi ambicjami i ma na celu destabilizację pracy Zarządu i Rady Powiatu, a tym samym jest działaniem na szkodę mieszkańców powiatu.

 
Małgorzata Waszak
Starosta Koniński
 
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting