Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności

XIX sesja Rady Powiatu Konińskiego

XIX sesja Rady Powiatu Konińskiego, odbędzie się 2 sierpnia br., o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa.
 
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Rozpatrzenie wniosku o odwołanie Starosty Konińskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Kleczewie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Liceum Profilowanego w Żychlinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Wilczynie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Sompolnie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Sompolnie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno -Wychowawczym im. Piotra Janaszka w Rychwale.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Żychlinie wchodzącej w skład Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych im. F. Chopina w Żychlinie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie założenia Liceum Ogólnokształcącego dla dorosłych w Kleczewie oraz włączenia założonej szkoły do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kleczewie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Liceum Ogólnokształcącemu dla dorosłych w Kleczewie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie założenia i prowadzenia Przedszkola Specjalnego w Rychwale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz włączenia założonego przedszkola do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Piotra Janaszka w Rychwale.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Przedszkolu Specjalnemu w Rychwale dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla dzieci z autyzmem i z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
17. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012.
18. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
19. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
20. Zamknięcie obrad.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting