Skocz do zawartości

Sierpień

Aktualności

Stypendia Marszałka Województwa Wielkopolskiego

Departament Edukacji i Nauki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu realizuje program stypendialny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych oraz studentów uczelni. Stypendium ma charakter pomocy socjalnej i jest wypłacane ze środków budżetowych Samorządu Województwa Wielkopolskiego.
 
Dokumenty, w tym Regulamin, wzory wniosków są dostępne na stronie internetowej Urzędu pod adresem: www.umww.pl w zakładce biuletyn informacji publicznej/ Sejmik Województwa Wielkopolskiego/Uchwały/ Uchwały Sejmiku – IVG kadencja/ Uchwały podjęte na XXIII Sesji Sejmiku w dniu 25 czerwca 2012 r./ poz.16.XXIII/400./12.
 
Wnioski wraz z dokumentacją należy składać w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Koninie w nieprzekraczalnym terminie:
  • uczniowie do 25 września 2012 r.;
  • studenci do 20 października 2012 r.

W przypadku składania kserokopii dokumentów do wniosku, oryginał należy przedstawić do wglądu w Starostwie Powiatowym w Koninie w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting