Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

Świeżym okiem na ekonomię społeczną w Polsce i w regionie konińskim

Czy obecne rozwiązania proponowane przez trzeci sektor ekonomii społecznej mogą być sposobem na poprawę sytuacji życiowej osób wykluczonych? Czy mogą być ratunkiem dla osób zamkniętych we własnych domach czy jednostkach opiekuńczych o celach rehabilitacyjnych, dla osób o niepewnej przyszłości zawodowej? Na te, i dodatkowe pytania próbowali odpowiedzieć sobie uczestnicy spotkania promocyjnego zorganizowanego w siedzibie Starostwa Powiatowego w Koninie w środę, 3 października. W spotkaniu wzięło udział 28 zaproszonych gości m.in. Poseł RP Jacek Kwiatkowski, zastępca Prezydenta Miasta Konina Dariusz Wilczewski, Andrzej Nowak Wicestarosta Koniński, a także przedstawiciele gminnych i miejskich ośrodków pomocy społecznej, zakładów aktywności zawodowej z rejonu powiatu konińskiego oraz lokalnych instytucji rynku pracy.
 
Nadrzędnym celem spotkania była promocja działań na rzecz ekonomii społecznej w subregionie konińskim, konsolidacja środowisk samorządowych i pozarządowych wokół idei ekonomii społecznej oraz spółdzielni i innych podmiotów ekonomii społecznej z terenu Wielkopolski dla przedstawienia nowych sprawdzonych rozwiązań promowanych w tym obszarze. Spotkanie poprowadzili Alla Kukolenko doradca ds. ekonomii, która przywitała gości i przybliżyła informacje dotyczące działalności Stowarzyszenia Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych, możliwości organizacji i grup docelowych, do których kierowane są obecnie realizowane przez Stowarzyszenie projekty. Ponadto Jarosław Wypyszyński podjął próbę prezentacji kilku modeli aktywizacji osób wykluczonych tj model samorządowych spółdzielni socjalnych w aspekcie ekonomicznym, społecznym i organizacyjnym. Samorządom otwartym na innowacyjne rozwiązania zaproponowany został model wsparcia osób zagrożonych eksmisją z tytułu najmu lokali komunalnych. Jednak największą dyskusję rozbudził temat dotyczący modelu aktywizacji zawodowej uczestników WTZ. Dialog przedstawicieli środowisk konińskich pokazał paląca potrzebę uzupełnienia bieżącego systemu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych o nowe ogniwo - spółdzielnie socjalne powstające przy warsztatach terapii zajęciowej (WTZ). Spotkanie uwieńczała prezentacja funkcjonującej już spółdzielni „Razem do Sukcesu”, której charakterystykę przedstawiła Pani Andżelika Łoś – kierownik GOPS w Kramsku. Spółdzielnia Razem do Sukcesu powstała z inicjatywy dwóch podmiotów prawnych: Gmina Kramsk oraz Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Gminy Kramsk.
Spółdzielnia działa na dwóch obszarach, świadcząc usługi opiekuńcze i gastronomiczne, a przy tym ściśle współpracuje z podmiotami oświatowymi, bowiem realizuje program dożywiania w szkołach, świadczy usługi cateringowe. Na koniec spotkania na zaproszonych gości czekał miły akcent, w postaci cateringu w wykonaniu pracowników ww. spółdzielni z Kramska.
 
Środowe spotkanie było jednym z wielu spotkań regionalnych organizowanych w ramach projektu WOESII i jednocześnie było konsekwencją kampanii informacyjnej prowadzonej w podmiotach ekonomii społecznej oraz gminnych i miejskich ośrodkach pomocy społecznej prowadzonych w ramach akcji informacyjnej w subregionie konińskim. Wielkopolski Ośrodek Ekonomii Społecznej to projekt współfinansowany ze środków EFS - Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Wsparcie ekonomii społecznej. Człowiek - najlepsza inwestycja.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting