Skocz do zawartości

Październik

Aktualności

Seniorzy z energią

Wyjazdy na basen czy do teatru, warsztaty kulinarne, a także wsparcie psychologów, prawników i praktyczne szkolenia z ekonomii domowego budżetu to tylko niektóre działania z jakich w tym i kolejnym roku skorzystają seniorzy z powiatu konińskiego. Energia pokoleń – instrumentem aktywnej integracji seniorów to tytuł projektu, który uzyskał wsparcie Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Kwota rządowego dofinansowania to ponad 152 tys. złotych.
 
Wnioskującym o środki z Rządowego Programu na rzecz aktywności społecznej osób starszych na lata 2012-2013 było Stowarzyszenie Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie organizacja pozarządowa a partnerem projektu powiat koniński. To pierwszy tak duży projekt dla seniorów z powiatu konińskiego, który uzyskał wsparcie Ministerstwa i jednocześnie wpisał się w strategię marki powiatu zawartą w haśle: ENERGIA POKOLEŃ.
– Od momentu przyjęcia strategii marketingowej powiatu konińskiego mówiliśmy, że marka to nie samo hasło, ale rzeczywiste działanie. Dzięki takim projektom możemy pokazywać nasz powiat jako przyjazny osobom 50+, dlatego inicjowaliśmy działania, których efektem jest dofinansowany z rządowych środków projekt – mówi Małgorzata Waszak starosta koniński.
 
Zadanie objęte wsparciem adresowane jest do ok. 500 osób starszych, w wieku 60+, którzy ze względu na bierność zawodową i społeczną, liczne schorzenia i towarzyszące niesprawności, niski status materialny, brak stałych kontaktów międzyludzkich oraz umiejętności w zakresie nowoczesnych technologii cyfrowych, mają poczucie wyobcowania, izolacji społecznej i marginalizacji i są osamotnieni w swoich cierpieniach, problemach, oczekiwaniach i potrzebach. W powiecie konińskim żyje ponad 30 tys. osób w  wieku 60+, stanowiących prawie 25% ogółu mieszkańców powiatu. Projekt jest próbą zmiany sytuacji społecznej seniorów, dzięki stworzeniu warunków i możliwości dostępu do różnorodnych usług.
 
– Pisząc projekt założyliśmy zorganizowanie czterech ośrodków informacyjno-edukacyjnych dla seniorów. Jeden w Koninie w siedzibie Stowarzyszenia, przy ul. PCK 13, a pozostałe w trzech gminach powiatu konińskiego tj. w Sompolnie, Ślesinie i Rychwale, na bazie użyczonych lokali, bez barier komunikacyjnych. Działalność ośrodków obejmie edukację i doradztwo indywidualne: psychologiczne, prawne, medyczne, pielęgniarskie i ekonomiczne – mówi Felicja Andrzejewska prezes Stowarzyszenia Profilaktyki, Edukacji, Promocji Zdrowia i Rehabilitacji w Koninie.
 
Od strony merytorycznej projekt wspierać będzie Powiatowa Rada Seniorów powołana przez starostę konińskiego. Finałem działań ma być Powiatowy Dzień Seniora – wydarzenie, które zaplanowano w czerwcu 2013 r.
Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting