Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

XVI sesja Rady Powiatu Konińskiego

XVI sesja Rady Powiatu Konińskiego odbędzie się w najbliższy czwartek, 29 marca br. w sali konferencyjnej Starostwa. Posiedzenie rozpocznie się o godz. 10.00.
 
Porządek obrad:
 1. Otwarcie obrad.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie protokołu z poprzednich obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu Konińskiego i realizacji uchwał Rady Powiatu w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i pytania radnych.
6. Informacja o sposobie realizacji uchwał Rady Powiatu Konińskiego za rok 2011.
7. Informacja o działalności Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Koninie w roku 2011.
8. Informacja Komendanta Miejskiego PSP w Koninie o stanie bezpieczeństwa powiatu konińskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2011.
9. Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Koninie w 2011 r.
10. Informacja o projektach realizowanych przez Powiat Koniński z udziałem zewnętrznych środków finansowych w 2011 r.
11. Informacja nt. realizacji zadań w drogownictwie za 2011 rok.
12. Sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy w Ślesinie w roku budżetowym 2011.
13. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Koninie w 2011 r.
14. Sprawozdanie z realizacji zadań Domu Pomocy Społecznej w Ślesinie w 2011 roku.
15. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w 2011 roku.
16. Sprawozdanie z realizacji projektu systemowego „Mogę Pracować – wsparcie dla osób zagrożonych wykluczeniem doświadczających szczególnych trudności na rynku pracy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013.
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia powiatowego programu zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego bezpieczeństwa obywateli na lata 2012 – 2014.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 – 2014 w Powiecie Konińskim.
19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania statutu Środowiskowemu Domu Samopomocy.
20. Podjęcie uchwały w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Powiatu Konińskiego spółkom wodnym, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zadań.
21. Podjęcie uchwały w sprawie poparcia dla realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przerzut wód kopalnianych z odkrywki Jóźwin IIB do Jeziora Budzisławskiego i Wilczyńskiego”.
22. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012.
23. Udzielenie odpowiedzi na interpelacje i pytania radnych.
24. Wnioski, postulaty, oświadczenia i informacje radnych.
25. Zamknięcie obrad.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting