Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

Stypendia Starosty Konińskiego rozdane

Po raz drugi w tym roku uczniowie wyróżniający się w nauce otrzymali stypendia Starosty Konińskiego. Spotkanie ze stypendystami, ich rodzicami i nauczycielami odbyło się w poniedziałek (2 kwietnia) w konińskim Starostwie.
 
Po zmianie kryteriów przyznawania stypendiów Starosty Konińskiego, Zarząd Powiatu postanowił przyznać stypendia 14 uzdolnionym uczniom ze szkół, dla których powiat jest organem prowadzącym. W budżecie zabezpieczono na ten cel dodatkowe 17 200 zł. Pomoc stypendialna wyniesie miesięcznie 200 zł. Troje uczniów klas programowo najwyższych pobierać je będzie przez najbliższe trzy miesiące, a pozostali otrzymywać będą stypendium z wyłączeniem okresu wakacyjnego do końca roku.
 
Od dziś grono stypendystów powiększyło się o sześcioro uczniów Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie: Sylwię Burlagę (kl. III technikum ekonomicznego, średnia ocen 4,79) Damiana Stanisławskiego (kl. III liceum ogólnokształcącego, średnia ocen 4,77) Paulinę Majewską (kl. III technikum żywienia i gospodarstwa domowego, średnia ocen 5,10) Justynę Kubiak (kl. II liceum ogólnokształcącego, średnia ocen 5,0) Agatę Bugaj (kl. II liceum ogólnokształcącego, średnia ocen 5,31) Ksenię Rosiak (kl. II liceum ogólnokształcącego, średnia ocen 4,92).
 
Po raz pierwszy stypendia Starosty Konińskiego trafiły też do uczniów Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Rychwale: Roberta Michalaka (kl. VI szkoły podstawowej, średnia ocen 4,82) Macieja Bajera (kl. I gimnazjum, średnia ocen 4,91) Emilii Polińskiej (kl. III gimnazjum, średnia ocen 4,86) Patrycji Wolickiej (kl. III gimnazjum, średnia ocen 4,79) Żanety Mazurkiewicz (kl. I zasadniczej szkoły zawodowej, średnia ocen 4,87) Moniki Wejman (kl. I zasadniczej szkoły zawodowej, średnia ocen 5,0) Arkadiusza Sztylki (kl. III zasadniczej szkoły zawodowej, średnia ocen 4,87) oraz Kamila Modrzejewskiego (kl. III zasadniczej szkoły zawodowej, średnia ocen 4,77).
 
Warto przypomnieć, że w lutym br. radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia „Powiatowego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół powiatu konińskiego”. Zgodnie z nim, o stypendium mogą ubiegać się wszyscy uczniowie szkół prowadzonych przez powiat, bez względu na miejsce zamieszkania. Warunkiem koniecznym do uzyskania tej formy gratyfikacji finansowej jest uzyskanie w poprzednim roku nauki średniej ocen na poziomie co najmniej 4,75. Stypendia wypłacane będą przez 10 miesięcy, a w przypadku uczniów klas maturalnych przez pół roku. Ich wysokość uchwalana będzie co rocznie przez Zarząd Powiatu.
 
Program wprowadził także nowy rodzaj wsparcia dla uzdolnionych uczniów w postaci nagród Starosty Konińskiego. Będą się mogli o nie ubiegać uczniowie szkół powiatu, którzy uzyskają z obowiązkowych zajęć dydaktycznych średnią ocen co najmniej 5,0 i bardzo dobre zachowanie, a także laureaci ogólnopolskich olimpiad i konkursów przedmiotowych
oraz konkursów na pracę naukową organizowanych przez MEN lub Kuratorium Oświaty.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting