Skocz do zawartości

Marzec

Aktualności

Otwarte konkursy ofert na zlecenie przez Powiat realizacji zadań publicznych

Zarząd Powiatu Konińskiego 29 lutego ogłosił otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w roku 2012 z zakresu:

  • kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ,
  • ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
  • wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
  • pomocy społecznej – organizacja i przeprowadzenie Powiatowych Dni Rodziny

Zarząd Powiatu Konińskiego przeznaczył na dofinansowanie tych zadań łączną kwotę 159 000 zł. Organizacje pozarządowe i inne uprawnione podmioty mogą składać oferty w kancelarii Starostwa Konińskiego do dnia 21 marca 2012 r,. do godz. 15:00.
 
Oferty należy sporządzić na formularzu wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 1  do rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz.25).
 
Szczegółowe informacje dotyczące konkursu ofert znajdują się na tablicy ogłoszeń w Starostwie Powiatowym w Koninie, Aleje 1Maja 9 oraz na stronie internetowej bip.powiat.konin.pl w zakładce – współpraca z organizacjami pozarządowymi – konkursy.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting