Skocz do zawartości

Maj

Aktualności

Z XVII sesji Rady Powiatu Konińskiego

Rada powiatu udzieliła wsparcia finansowego szpitalowi, policji, straży pożarnej i gminie Kleczew. Przyjęła też strategię promocji marki, nowe logo powiatu oraz program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2012 - 2015. Tematy te były przedmiotem sesji, która odbyła się 18 maja w konińskim Starostwie.
 
Porządek posiedzenia liczył 24 punkty. W części sprawozdawczej obrad Rada Powiatu, nie wznosząc żadnych uwag, przyjęła informacje podsumowujące ubiegłoroczne zadania w zakresie zimowego utrzymania dróg i prac remontowych, działalności Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Koninie oraz Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Rada wysłuchała też sprawozdań z realizacji Powiatowego Programu współpracy Powiatu Konińskiego z organizacjami pozarządowymi w 2011 roku, działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa Delegatury w Koninie na terenie powiatu konińskiego, ubiegłorocznej realizacji zadań inspekcji weterynaryjnej na terenie powiatu oraz działalności Lokalnej Organizacji Turystycznej „Marina”.
 
Zgodnie z porządkiem obrad, Rada podjęła 8 uchwał. Przyjęła program ochrony zdrowia psychicznego na lata 2012 – 2015 oraz strategię komunikacji marketingowej i nowe logo powiatu, a także wyraziła zgodę na przystąpienie powiatu konińskiego do projektu „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”.
 
Radni postanowili przekazać samorządowi gminy Kleczew ponad 140 tysięcy złotych na realizację „schetynówki”. Przyznali dotację w wysokości 60 tysięcy złotych na naprawę tomografu komputerowego w konińskim szpitalu. Zdecydowali też o dofinansowaniu zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego z możliwością usuwania skutków zanieczyszczeń chemiczno – ekologicznych dla straży pożarnej oraz wsparciu bieżącej działalności Komendy Miejskiej Policji w Koninie. Powiat przekazał służbom na te zadania po 60 tysięcy złotych.
 
Radni dokonali także zmian w budżecie Powiatu Konińskiego na rok 2012 oraz w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu  na lata 2012 – 2017.

Zobacz także:
Tłumacz MigamPowiatowe Centrum Zrządzania Kryzysowego w Koninierozlicz PITLogo Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zofii Urbanowskiej w KoninieLogo Stowarzyszenia Aglomeracji Konińskiej
© 2023 Starostwo Powiatowe w Koninie – Wszelkie prawa zastrzeżone
Realizacja: WR Consulting